Skip to main content

Ciclul de viață al bugetului anual al UE

Ciclul de viață al bugetului anual al UE acoperă o perioadă de trei ani. Pregătirea se axează pe bugetul exercițiului următor și durează câteva luni. Execuția este realizată de Comisia Europeană, de statele membre sau de țările terțe și de organizațiile internaționale, în funcție de program. Controlarea modului în care au fost cheltuiți banii este efectuată atât de Comisie, cât și de Curtea de Conturi Europeană, după încheierea exercițiului financiar.