Skip to main content

Nový strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov (celý balík)

Opis

Cieľom strategického rámca EÚ pre Rómov, ktorý je prvým priamym príspevkom k vykonávaniu akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025, je poskytnúť všetkým Rómom príležitosť využiť ich plný potenciál. Na tento účel sa v novej iniciatíve stanovuje komplexný prístup založený na troch pilieroch: rovnosť so všetkými ostatnými členmi spoločnosti, sociálne a hospodárske začlenenie a účasť na politickom, sociálnom, hospodárskom a kultúrnom živote. Sprievodným dokumentom tohto strategického rámca je návrh odporúčania Rady, ktorým sa zabezpečuje, aby Komisia a členské štáty úzko spolupracovali.

Súbory

7 OKTÓBER 2020
Union of Equality: EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation
English
(1.61 MB - PDF)
Stiahnuť
7 OKTÓBER 2020
Proposal for a draft Council Recommendation on Roma equality, inclusion and participation
English
(446.5 KB - PDF)
Stiahnuť
7 OKTÓBER 2020
Guidelines for planning and implementing national Roma strategic frameworks
English
(285.03 KB - PDF)
Stiahnuť
7 OKTÓBER 2020
Portfolio of indicators
English
(579.62 KB - PDF)
Stiahnuť
7 OKTÓBER 2020
Commission Staff Working Document: analytical document accompanying the EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation
English
(1.19 MB - PDF)
Stiahnuť