Skip to main content

Jaké povinnosti má pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Odpověď

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pomáhá správci nebo zpracovateli ve všech otázkách souvisejících s ochranou osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má zejména tyto úkoly:

  • poskytování informací a poradenství správci nebo zpracovateli a jejich zaměstnancům o jejich povinnostech podle tohoto právního předpisu týkajícího se ochrany údajů,
  • monitorování souladu organizace se všemi právními předpisy v oblasti ochrany údajů včetně auditů, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování,
  • poskytování poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování,
  • působení jako kontaktní místo pro žádosti fyzických osob v záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a uplatňování jejich práv,
  • spolupráce s úřady pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo pro úřady pro ochranu osobních údajů v záležitostech týkajících se zpracování.

Organizace musí pověřence pro ochranu osobních údajů zapojit včas. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nesmí při výkonu svých úkolů dostávat žádné pokyny od správce ani zpracovatele. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen nejvyšším řídícím pracovníkům organizace.

Odkaz