Gå direkt till innehållet

EU:s regler för skydd av personuppgifter

De skärpta dataskyddsreglerna innebär att vi har bättre kontroll över våra personuppgifter och att företagen kan verka på rättvisa villkor.

Om förordningen och dataskydd

What does the General Data Protection Regulation (GDPR) govern?
What is personal data?
What constitutes data processing?
What are Data Protection Authorities (DPAs)?

Bakgrund

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Det innebär att det nu finns gemensamma dataskyddsregler för alla företag som är verksamma i EU, oavsett var de har sitt säte.

De skärpta dataskyddsreglerna betyder att

  • privatpersoner har större kontroll över sina personuppgifter
  • företagen kan verka på rättvisa villkor.

I juni 2020 publicerade EU-kommissionen en utvärdering av den allmänna dataskyddsförordningen.

GDPR – en framgång

Två år efter att den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft kan man konstatera att den är en framgång

Bibliotek

24 JULI 2019
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock
24 JUNI 2020
Communication - two years of application of the General Data Protection Regulation
24 JUNI 2020
Staff Working Document: accompanying the Communication - two years of application of the General Data Protection Regulation
24 JUNI 2020
Factsheet GDPR - the fabric of a success story
24 JULI 2019
EU DATA PROTECTION RULES – main takeways for the future
13 JUNI 2019
Ta kontrollen över din VIRTUELLA IDENTITET
22 MAJ 2019
Infographic: GDPR in numbers
23 MAJ 2018
En ny era för dataskyddet i EU: Ändringar som gäller efter den 25 maj 2018
25 JANUARI 2019
Myth busting: GDPR - Factsheet

Förordning

27 APRIL 2016
Allmän dataskyddsförordning - (EU) 2016/679
23 MAJ 2018
Corrigendum (23 May 2018) to Regulation (EU) 2016/679 on data protection
21 OKTOBER 2019
Regulation on data protection - consolidated version

Meddelande

24 JANUARI 2018
Riktlinjer från kommissionen om den direkta tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018

Privatpersoner

16 MAJ 2019
Bättre dataskyddsrättigheter för europeiska medborgare
24 JANUARI 2018
Det är dina uppgifter – ta kontrollen

Företag

26 APRIL 2019
Sju steg att ta för företag som vill förbereda sig inför den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
18 OKTOBER 2019
Den allmänna dataskyddsförordningen: nya möjligheter, nya skyldigheter
18 OKTOBER 2019
Successful application of the Data Protection Reform: a concerted effort
18 OKTOBER 2019
Next steps
18 OKTOBER 2019
General Data Protection Regulation: ensuring its enforcement
3 DECEMBER 2019
Dataskydd

Särskild Eurobarometerundersökning 487a om den allmänna dataskyddsförordningen (mars 2019)

Hitta din dataskyddsmyndighet

Arbetsgruppen enligt artikel 29

Den allmänna dataskyddsförordningen i EES-avtalet

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Documents

13 JUNI 2019
Contribution from the multi stakeholder expert group to the stock-taking exercise of June 2019 on one year of GDPR application

Background

As of May 2018, with the entry into application of the General Data Protection Regulation, there is one set of data protection rules for all companies operating in the EU, wherever they are based.

Stronger rules on data protection mean

  • people have more control over their personal data
  • businesses benefit from a level playing field

In June 2020, the European Commission published an evaluation report on the General Data Protection Regulation (GDPR).

Library

24 JULI 2019
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock
24 JUNI 2020
Communication - two years of application of the General Data Protection Regulation
24 JUNI 2020
Staff Working Document: accompanying the Communication - two years of application of the General Data Protection Regulation
24 JUNI 2020
Factsheet GDPR - the fabric of a success story
24 JULI 2019
EU DATA PROTECTION RULES – main takeways for the future
13 JUNI 2019
Ta kontrollen över din VIRTUELLA IDENTITET
22 MAJ 2019
Infographic: GDPR in numbers
23 MAJ 2018
En ny era för dataskyddet i EU: Ändringar som gäller efter den 25 maj 2018
25 JANUARI 2019
Myth busting: GDPR - Factsheet

Regulation

27 APRIL 2016
Allmän dataskyddsförordning - (EU) 2016/679
23 MAJ 2018
Corrigendum (23 May 2018) to Regulation (EU) 2016/679 on data protection
21 OKTOBER 2019
Regulation on data protection - consolidated version

Communication

24 JANUARI 2018
Riktlinjer från kommissionen om den direkta tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018

Citizens

16 MAJ 2019
Bättre dataskyddsrättigheter för europeiska medborgare
24 JANUARI 2018
Det är dina uppgifter – ta kontrollen

Business

26 APRIL 2019
Sju steg att ta för företag som vill förbereda sig inför den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
18 OKTOBER 2019
Den allmänna dataskyddsförordningen: nya möjligheter, nya skyldigheter
18 OKTOBER 2019
Successful application of the Data Protection Reform: a concerted effort
18 OKTOBER 2019
General Data Protection Regulation: ensuring its enforcement
3 DECEMBER 2019
Dataskydd