Skip to main content

Vahetuskurss (InforEuro)

InforEurost leiab Euroopa Komisjoni ametlikud euro igakuised raamatupidamislikud kursid, muude vääringute vastavad vahetuskursid ja ajaloolised vahetuskursid alates 1994. aastast.

Selle staatilise valuutakalkulaatoriga leiate Euroopa Komisjoni ametliku euro igakuise raamatupidamisliku kursi ja vahetuskursid, mille on määranud Euroopa Komisjoni peaarvepidaja kooskõlas finantsmääruse artikliga 19.

Nende kursside järgi arvutatakse Euroopa Komisjoni palvel näiteks koosolekutel ja vestlustel osalevate väliste isikute kantud kulude, reisi- ja elamiskulude hüvitamiseks makstavad summad.

Samuti saavad tavakasutajad kalkulaatori abil vaadata igakuiseid vahetuskursse alates 1994. aastast kuni käimasoleva kuuni.

Esitatud kursid on eelmise kuu eelviimasel päeval kehtinud kursid, mille on avaldanud Euroopa Keskpank või mis on olenevalt kättesaadavusest saadud selle kuupäeva lähedase seisuga delegatsioonidelt või muudest sobivatest allikatest.

InforEurost leiab nii Euroopa Liitu kuuluvate kui ka muude riikide praeguste ja endiste vääringute vahetuskursid. Iga vääringu kohta leiab kalkulaatoriga selle ajaloolised vahetuskursid euro (või kuni 1998. aasta detsembrini eküü) suhtes. Alates 1994. aasta märtsist esitatud vahetuskursid saab elektroonilisel kujul eraldi failidena alla laadida.

Sellel lehel esitatud teave on üksnes informatiivne ja sellest ei tulene kasutajatele mingeid õigusi.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda: tresorerie@ec.europa.eu

Lisateave euro kohta