Skip to main content

Komiteat ja neuvoa-antavat toimikunnat

Komiteat ja asiantuntijaryhmät neuvovat Euroopan komissiota maatalouteen, eläinten hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen ja kalastukseen liittyvissä asioissa.