Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Туризъм

Как Фондът на ЕС за регионално развитие подпомага туризма, основни разпоредби, актуални новини, публикации и прояви.

Европейска мрежа за развитие на селските райони: проекти и практика

Търсене на проекти в областта на туризма, подпомагани от Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD), информация за ENRD, участие в проекти, новини, публикации и прояви.

Крайбрежен и морски туризъм

За крайбрежния туризъм в ЕС, правни и стратегически документи, проучвания, актуални новини и събития.