Skip to main content

Turasóireacht

Na bealaí a dtacaíonn ciste forbraíochta réigiúnaí an Aontais leis an turasóireacht, sin agus na príomhrialacháin, an nuacht is déanaí, foilseacháin agus imeachtaí.

An Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe: tionscadail agus cleachtas

Cuardaigh tionscail turasóireachta a fhaigheann tacaíocht ón nGréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe (ENRD), eolas faoi ENRD, páirt a ghlacadh, nuacht, foilseacháin agus imeachtaí.

Turasóireacht chósta agus mhuirí

Eolas faoi thurasóireacht chósta san Aontas, doiciméid dhlíthiúla agus straitéiseacha, staidéir, an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.