Skip to main content

Finansieringsprogrammet Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. 

Om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en preliminär budget på 26,2 miljarder euro för 2021 och ger över 4 miljoner personer möjlighet att studera, fortbilda sig, praktisera och volontärarbeta utomlands.

Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

Erasmus+ stöder också undervisning, forskning, nätverksarbete och debatt om EU-frågor och främjar idrottsverksamhet på gräsrotsnivå.

Enskilda deltagare

Erasmus+ erbjuder utbyten för studerande, lärare, praktikanter, ungdomsledare och volontärer från hela världen.

Organisationer

Det finns också möjligheter för organisationer som vill samarbeta, bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.