Skip to main content

Financování z programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. 

O financování z programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. S odhadovaným rozpočtem ve výši 26,2 miliardy EUR na rok 2021 poskytuje více než 4 milionům účastníků příležitost studovat, absolvovat odbornou přípravu, získat zkušenosti a vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Program na období 2021–2027 klade silný důraz na sociální začleňování, ekologickou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě.

Kromě poskytování grantů se z rozpočtu Erasmus+ také podporuje výuka, výzkum, vytváření sítí a politická diskuse o tématech týkajících se EU. V rámci kapitoly týkající se sportu se podporují aktivity lokálního charakteru.

Jednotlivci

Studenti, žáci, pracovníci, stážisté, učitelé a dobrovolníci z celého světa mohou využít z nabídky příležitostí pro jednotlivce.

Organizace

Existují také příležitosti pro organizace, které chtějí prozkoumat možnosti rozvoje a vytváření sítí s univerzitami, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, skupinami odborníků, výzkumnými organizacemi a soukromými podniky.