Skip to main content

Uresničevanja priporočil v praksi

Države članice priporočila vključijo v svoje načrte reform in nacionalne proračune za naslednje leto.

Podatkovna zbirka priporočil za posamezne države je ključno orodje za evidentiranje in spremljanje napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države. V podatkovni zbirki so evidentirana vsa priporočila za posamezne države, sprejeta v okviru evropskega semestra od leta 2011, in ocena Komisije o napredku pri njihovem izvajanju.

Spremljanje proračuna držav evrskega območja se okrepi jeseni. Države članice morajo osnutke proračunskih načrtov za naslednje leto poslati do 15. oktobra.

Komisija te načrte oceni glede na zahteve pakta za stabilnost in rast. Novembra za vsak načrt izda uradno mnenje, da lahko države pri dokončni pripravi nacionalnih proračunov upoštevajo njene smernice.

Ministri za finance in gospodarstvo evrskega območja v okviru evroskupine razpravljajo o oceni Komisije.