Skip to main content

Založenie podniku v EÚ

Práva a požiadavky týkajúce sa založenia podniku v EÚ, náklady na založenie podniku, národné kontaktné miesta a program Erasmus pre mladých podnikateľov.

Začatie podnikania v EÚ
Pravidlá a povinnosti týkajúce sa začatia alebo rozšírenia podnikania v inej krajine EÚ, štúdie o nákladoch na začatie podnikania, tipy na zlepšenie výkonnosti, národné kontaktné miesta.

Erasmus pre mladých podnikateľov
Požadované kvalifikácie a postup podávania žiadosti o účasť vo výmennom programe Erasmus pre mladých podnikateľov ako podnikateľ alebo hostiteľ nového podnikateľa.