Skip to main content

Zahájení podnikání v EU

Práva a povinnosti při zakládání podniku v EU, náklady na založení podniku, vnitrostátní kontaktní místa a program Erasmus pro mladé podnikatele.

Zahájení podnikání v EU
Pravidla a povinnosti týkající se zakládání podniku nebo rozšiřování podnikatelské činnosti v rámci EU, analýzy nákladů spojených se zahájením podnikání, tipy pro zlepšení výsledků, vnitrostátní kontaktní místa.

Erasmus pro mladé podnikatele 
Jak se přihlásit do programu Erasmus pro mladé podnikatele, jaká kvalifikace se vyžaduje a jak se stát hostitelem účastníka programu.