Skip to main content

Ettevõtlusega alustamine ELis

Õigused ja nõuded ELis ettevõtte asutamisel, ettevõtte asutamisega seotud kulud, riiklikud kontaktpunktid ja programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“.

Ettevõtlusega alustamine ELis
Eeskirjad ja kohustused ettevõtlusega alustamise või selle laiendamise puhul mõnes teises ELi riigis, ettevõtlusega alustamise kulusid käsitlevad uuringud, nõuanded tulemuslikkuse parandamiseks, riiklikud kontaktpunktid.

Programm „Erasmus noortele ettevõtjatele“ 
Nõutavad kvalifikatsioonid ja kuidas taotleda osalemist vahetusprogrammis „Erasmus noortele ettevõtjatele“ ning olla uue ettevõtja vastuvõtja.