Skip to main content

Kde působíme – humanitární pomoc a mezinárodní partnerství

Humanitární pomoc

Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci Evropské komise (ECHO) poskytuje pomoc ve všech velkých krizových oblastech po celém světě a rovněž zajišťuje podporu při snižování rizika katastrof.

Země a regiony, kde Komise poskytuje humanitární pomoc

Mezinárodní partnerství

Oddělení pro mezinárodní partnerství Evropské komise odpovídá za politiku rozvojové spolupráce v širším rámci mezinárodní spolupráce a přizpůsobuje se měnícím se potřebám partnerských zemí. To zahrnuje spolupráci s rozvojovými zeměmi v různých fázích rozvoje.

Země a regiony, kde Komise poskytuje rozvojovou pomoc