Skip to main content

Hier werken wij – humanitaire hulp en internationale partnerschappen

Humanitaire hulp

Het departement Civiele bescherming en humanitaire hulp (ECHO) van de Europese Commissie biedt hulp in alle grote crisisgebieden over de hele wereld en helpt ook het risico op rampen terug te dringen.

Landen en regio’s waar de Commissie humanitaire hulp verleent

Internationale partnerschappen

De afdeling Internationale partnerschappen van de Europese Commissie is belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in een breder kader van internationale samenwerking, dat is aangepast aan de veranderende behoeften van de partnerlanden. Dit omvat samenwerking met ontwikkelingslanden in verschillende ontwikkelingsstadia.

Landen en regio’s waar de Commissie ontwikkelingshulp verleent