Skip to main content

Vad EU-kommissionen gör när det gäller internationella förbindelser

Kommissionens roll

Kommissionen har en viktig roll i EU:s utvecklingspolitik och biståndsarbete runtom i världen. På internationell nivå bidrar kommissionen till avtal om utvecklingssamarbete och representeras på plats av EU:s delegationer i hela världen.

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Kommissionen ansvarar för EU:s utvecklingspolitik och bistånd runtom i världen och ser till att insatserna är så ändamålsenliga som möjligt.

Kommissionen representerar EU i den internationella utvecklingspolitiken, förhandlar fram avtal och samarbetar med internationella organisationer som FN och OECD och informella grupperingar som G7 och G20.

Läs om hur kommissionen planerar och prioriterar utvecklingsbistånd.

Delegationer

EU representeras av delegationer och kontor runtom i världen. En delegation är en diplomatisk beskickning i ett land men kan ibland ansvara för flera länder samtidigt. Via EU:s delegationer står kommissionen i kontakt med lokala myndigheter och människor i hela världen.

EU:s delegationer

Andra länders beskickningar hos EU

Länder från hela världen representeras i EU genom diplomatiska beskickningar som är ackrediterade hos unionen.

Lista med diplomatiska beskickningar hos EU