Przejdź do treści głównej

Za co odpowiada Komisja Europejska w dziedzinie stosunków międzynarodowych?

Główne zadania w dziedzinie stosunków międzynarodowych

Komisja Europejska odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki rozwojowej i udzielaniu pomocy na całym świecie. Na szczeblu międzynarodowym negocjuje umowy o współpracy rozwojowej. Jest reprezentowana na całym świecie w delegaturach Unii Europejskiej.

Rozwój i pomoc międzynarodowa

Komisja Europejska odpowiada za kształtowanie europejskiej polityki rozwojowej i udzielanie pomocy na całym świecie w jak najbardziej efektywny sposób.

Komisja reprezentuje UE również na arenie międzynarodowej w sprawach polityki rozwojowej oraz w negocjacjach umów dotyczących międzynarodowych kwestii rozwojowych. Komisja ściśle współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i działa na ich forum. Organizacje te to np. ONZ i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz nieformalne ugrupowania takie jak grupa G-7 i grupa G-20.

Dowiedz się więcej o tym, jak Komisja opracowuje plany i priorytety w pomocy rozwojowej.

Delegatury

Unia Europejska jest reprezentowana przez delegatury i biura UE na całym świecie. Delegatury to misje dyplomatyczne, które zazwyczaj odpowiadają za jeden kraj. Tylko niektóre obejmują zakresem swojej działalności więcej krajów. Za pośrednictwem delegatur i biur UE Komisja Europejska utrzymuje kontakt z władzami lokalnymi i społecznościami na całym świecie.

Delegatury UE

Misje dyplomatyczne innych krajów przy UE

Kraje z całego świata są reprezentowane w UE przez misje dyplomatyczne akredytowane przy Unii Europejskiej.

Wykaz misji dyplomatycznych przy UE