Skip to main content

Činnost Evropské komise v mezinárodních vztazích

Hlavní úkoly v oblasti mezinárodních vztahů

Evropská komise má klíčovou úlohu v tvorbě rozvojové politiky a poskytování rozvojové pomoci ve světě. V mezinárodním měřítku přispívá ke sjednání dohod o rozvojové spolupráci a na místě ji zastupují delegace EU, které sídlí po celém světě.

Mezinárodní rozvoj a pomoc

Evropská komise odpovídá za koncepci rozvojové politiky Unie a za to, aby rozvojová pomoc byla v zemích určení poskytována co nejúčinněji.

Zajišťuje také, že je Evropská unie zastoupena na mezinárodní úrovni v záležitostech rozvojové politiky a na jednáních o dohodách o otázkách mezinárodního rozvoje. Za tímto účelem Komise úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je Organizace spojených národů a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a s dalšími členy neformálních seskupení, například skupin G7 a G20.

Další informace o tom, jak Komise tvoří plány a stanovuje priority rozvojové pomoci

Delegace

Evropskou unii zastupují delegace a kanceláře EU ve světě. Delegace jsou diplomatické mise a obvykle jsou odpovědné za jednu zemi, nicméně některé z nich zastupují EU v několika zemích. Prostřednictvím delegací a kanceláří EU Evropská komise udržuje styk s místními orgány a obyvatelstvem na celém světě.

Delegace EU

Mise ostatních zemí v EU

Prostřednictvím diplomatických misí akreditovaných u Evropské unie jsou v Unii zastoupeny země z celého světa.

Přehled diplomatických misí EU