Skip to main content

Europe for Citizens (EFC) support initiatives to strengthen remembrance of the recent European history and to enhance civic participation at EU level.

„Kodanike Euroopa“ on ELi programm selliste projektide rahastamiseks, mis:

 • aitavad üldsusel mõista ELi ajalugu, väärtusi ja mitmekesisust;
 • julgustavad kodanikke osalema ELi tasandi demokraatias.

Programmi kogueelarve ajavahemikul 2014–2020 on 187 718 000 eurot.

eu_for_citizen_project_results.png

Rahastamisvood

1. Euroopa ajaloomälu – EL kui rahuprojekt

Programmiga toetatakse algatusi, mis:

 • selgitavad, miks ja kuidas tulid võimule totalitaarsed režiimid, mis tumestavad Euroopa kaasaegset ajalugu;
 • tutvustavad muid määrava tähtsusega hetki ja märgilise tähtsusega sündmusi ELi ajaloos;
 • võtavad arvesse erinevaid ajaloolisi vaatepunkte.

2019. ja 2020. aasta prioriteedid

 • Euroopa lähiajaloo peamiste pöördepunktide mälestamine (PDF)
 • Kodanikuühiskond ja kodanikuosalus totalitaarsetes režiimides
 • Antisemitism, romavastasus, ksenofoobia, homofoobia ja muus vormis sallimatus – järelduste tegemine
 • Demokraatiale üleminek ja ühinemine Euroopa Liiduga

2. Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus – kodanike kaasamine

Sõpruslinnade liikumine

Projektid, mis toovad kokku sõpruslinnade kodanikke, et arutleda Euroopa poliitilise tegevuskava küsimusi. Seeläbi luuakse inimestele võimalusi üksteisega koostööd teha ja ELi tasandi vabatahtlikus tegevuses osaleda.

Linnade võrgustikud

Linnasid õhutatakse üksteisega pikaajalist koostööd tegema, et arutada konkreetseid küsimusi või teemasid, jagada vahendeid ja/või ühiseid huvisid, suurendada oma mõjuvõimu ja/või tulla toime ühiste probleemidega.

Kodanikuühiskonna projektid

Need projektid annavad kodanikele konkreetse võimaluse osaleda ELi poliitikakujundamises. Projektidega soodustatakse arutelu praktiliste lahenduste pakkumiseks Euroopa tasandi koostöö kaudu.

2019. ja 2020. aasta prioriteedid

 • Arutelud Euroopa tuleviku üle ja euroskeptilisuse vastu võitlemine
 • Solidaarsuse edendamine kriisi ajal
 • Kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning rändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamise vastu võitlemine

Tegevustoetused

Kõikjal ELis tegutsevad Euroopa mõttekojad (avaliku poliitika teadusasutused) ja kodanikuühiskonna organisatsioonid võivad taotleda tegevustoetust ehk rahalist toetust tegevusega seotud kulude korvamiseks.

Rahastamise taotlemine

Üksikasjalik teave on esitatud Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil

Kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühm

Civil Dialogue group

Programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktid

Juhiseid ja abi taotleja emakeeles saab programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunktist taotleja koduriigis:

Europe for Citizens contact points

Viitedokumendid

Reference documents

Programmist „Kodanike Euroopa“ rahastatud projektid

Leidke teavet programmist „Kodanike Euroopa“ ajavahemikul 2014–2020 rahastatud projektide ja nende tulemuste kohta:

Documents

17 VEEBRUAR 2020
Europe for Citizens Infographic
English
(1005.06 KB - PDF)
Laadige alla

30 OKTOOBER 2019
Annual Work Programme 2020
English
(647.29 KB - PDF)
Laadige alla