Skip to main content

Europe for Citizens (EFC) support initiatives to strengthen remembrance of the recent European history and to enhance civic participation at EU level.

Europa for Borgerne er EU's program for finansiering af projekter, der:

 • hjælpe offentligheden med at forstå EU's historie, værdier og mangfoldighed
 • tilskynde borgerne til at deltage og deltage i demokrati på EU-plan.

Det har et samlet budget på 187,718000 EUR for perioden 2014-20.

Finansieringsstrømme

1. Europæisk historiebevidsthed — EU som et fredsprojekt

Programmet støtter initiativer, der:

 • drøft om, hvorfor og hvordan de totalitære regimer, der hærger Europas moderne historie, kom i kraft
 • se på EU's øvrige afgørende øjeblikke og referencepunkter
 • overvejelse af forskellige historiske perspektiver

Prioriteter for 2019-2019:

 • Mindehøjtideligheder (PDF)  til vigtige historiske vendepunkt i nyere europæisk historiehttps://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2019-2020_…
 • civilsamfundet og aktivt medborgerskab under totalitære regimer
 • antisemitisme, sintifjendtlighed, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance: udnyttelse af de erfaringer, der er gjort i dag
 • overgang til demokrati og tiltrædelse af Den Europæiske Union

2. Demokratisk engagement & aktivt medborgerskab — inddragelse af borgerne

Venskabsbysamarbejde

Projekter samler borgere fra venskabsbyer for at drøfte emner på den europæiske politiske dagsorden. De udvikler muligheder for, at folk kan gå i dialog med hinanden og udføre frivilligt arbejde på EU-plan.

Netværk af byer

Byerne tilskyndes til at samarbejde med hinanden på lang sigt om særlige emner eller temaer, dele ressourcer og/eller interesser, øge deres indflydelse og/eller stå over for fælles udfordringer.

Civilsamfundsprojekter

Disse projekter giver borgerne mulighed for konkret at deltage i EU's politiske beslutningsproces. De stimulerer debatter med henblik på at foreslå praktiske løsninger på spørgsmål gennem samarbejde på europæisk plan.

Prioriteter for 2019-2019:

 • debat om Europas fremtid og udfordring af EU-skeptiske holdninger
 • fremme af solidaritet i krisetider
 • fremme interkulturel dialog og gensidig forståelse og bekæmpe stigmatisering af migranter og minoritetsgrupper

Driftstilskud

Europæiske tænketanke (offentlige politiske forskningsorganer) og civilsamfundsorganisationer, der er aktive i hele EU, kan modtage driftstilskud — finansiel støtte til omkostninger i forbindelse med deres aktiviteter.

Ansøg om finansiering

Link til websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kulturhttp://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Grupper for civil dialog

Civil Dialogue group

Kontaktpunkt for "Europa for Borgerne"

Få vejledning og støtte på dit sprog fra kontaktpunktet Europa for Borgerne i dit land:

Europe for Citizens contact points

Referencedokumenter

Reference documents

Projekter finansieret af Europa for Borgerne

Find oplysninger om projektet og resultater af projekter, der støttes af programmet "Europa for Borgerne" i 2014-20:

Documents

17 FEBRUAR 2020
Europe for Citizens Infographic
English
(1005.06 KB - PDF)
Download

30 OKTOBER 2019
Annual Work Programme 2020
English
(647.29 KB - PDF)
Download