Przejdź do treści głównej
banner-europe-for-citizens.png

Europe for Citizens (EFC) support initiatives to strengthen remembrance of the recent European history and to enhance civic participation at EU level.

„Europa dla Obywateli” to unijny program finansowania projektów, które:

 • pomagają społeczeństwu w zrozumieniu historii, wartości i różnorodności UE
 • zachęcają do uczestnictwa w demokracji i angażowania się w proces demokratyczny na szczeblu UE.

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 187 718 000 euro .

eu_for_citizen_project_results.png

Finansowanie

1. Pamięć o przeszłości Europy – UE jako projekt pokojowy

Program wspiera inicjatywy, które:

 • wyjaśniają, dlaczego i jak we współczesnej historii Europy doszły do władzy reżimy totalitarne
 • informują o innych ważnych momentach i punktach odniesienia w historii UE
 • przedstawiają różne perspektywy historyczne.

Priorytety na lata 2019–2020

 • obchody rocznicowe (PDF) najważniejszych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy
 • społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo obywateli w reżimach totalitarnych
 • antysemityzm, antycyganizm, ksenofobia, homofobia i inne formy nietolerancji: wyciąganie wniosków dla teraźniejszości
 • przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej

2. Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska – zaangażowanie obywateli

Partnerstwo miast

Projekty skupiają obywateli z miast partnerskich, aby mogli dyskutować nad zagadnieniami europejskiej agendy politycznej. Oferują osobom w nich uczestniczących możliwości wzajemnej współpracy i wolontariatu na szczeblu UE.

Sieci miast

Miasta zachęca się do długoterminowej współpracy w celu analizowania konkretnych aspektów i tematów, dzielenia się zasobami lub interesami, zwiększania ich wpływu lub stawiania czoła wspólnym wyzwaniom.

Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Projekty te dają obywatelom możliwość konkretnego udziału w procesie kształtowania polityki UE. Stymulują debaty mające sprzyjać praktycznym rozwiązaniom problemów w ramach współpracy na szczeblu europejskim.

Priorytety na lata 2019–2020

 • debata nad przyszłością Europy i przeciwdziałanie eurosceptycyzmowi
 • promowanie solidarności w czasach kryzysu
 • wspieranie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia oraz zwalczanie stygmatyzacji migrantów i grup mniejszościowych

Dotacje na działalność

Europejskie ośrodki analityczne (organizacje zajmujące się badaniami nad europejską polityką publiczną) i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w całej UE mogą otrzymać dotacje operacyjne – wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z ich działalnością.

Złóż wniosek o dofinansowanie

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Grupa dialogu obywatelskiego

Civil Dialogue group

Punkty kontaktowe programu „Europa dla Obywateli”

Wskazówki i wsparcie w Twoim języku możesz uzyskać w krajowym punkcie kontaktowym programu „Europa dla Obywateli”:

Europe for Citizens contact points

Dokumenty referencyjne

Reference documents

Projekty finansowane w ramach programu „Europa dla Obywateli”

Informacje o projekcie i wyniki projektów wspieranych w ramach programu „Europa dla Obywateli” w latach 2014–2020:

Documents

17 LUTEGO 2020
Europe for Citizens Infographic

30 PAŹDZIERNIKA 2019
Annual Work Programme 2020