Skip to main content
DienestsHERA

Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde

Vācot datus un veidojot vajadzīgās reaģēšanas spējas, HERA prognozē apdraudējumus un potenciālas veselības krīzes.  

Pienākumi

Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) uzdevums ir nepieļaut un atklāt ārkārtas situācijas veselības jomā, kā arī ātri reaģēt uz tām.

Covid-19 pandēmijas rezultātā izveidotā HERA prognozē potenciālus apdraudējumus un veselības krīzes, vācot datus un veidojot vajadzīgās reaģēšanas spējas.

Ārkārtas situācijas gadījumā HERA nodrošinās, ka tiek izstrādātas, ražotas un izplatītas zāles, vakcīnas un citi medicīniskie pretlīdzekļi (piemēram, cimdi un maskas), kuru bieži vien nepietika Covid-19 pandēmijas sākumā.

HERA ir svarīgs pīlārs Eiropas veselības savienībā, par kuru priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja savā 2021. gada runā par stāvokli Savienībā, un tā novērsīs nepilnības ES sagatavotībā un reaģēšanā uz ārkārtas situācijām veselības jomā.

HERA izveidoja 2021. gada 16. septembrī kā jaunu Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu.

Tā īsteno Komisijas politiku šādā jomā:

Sabiedrības veselība

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma — pārskats par rezultātiem, kas iestādes mērogā sasniedzami kārtējā gadā

Vadība un organizācija

1 JANVĀRIS 2022
HERA - Organisation chart
English
(PDF)
Lejupielādēt

Kontaktinformācija

Nosaukums
Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (<em>HERA</em>)
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis)
Pasta adrese
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija