Skip to main content
TjänstenHERA

Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser

Hera föregriper hot och potentiella hälsokriser genom att samla in information och bygga upp insatskapaciteten.  

Ansvarsområden

Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) har till uppgift att förebygga, upptäcka och snabbt ingripa vid hälsokriser.

Hera inrättades till följd av coronapandemin och ska föregripa hot och potentiella hälsokriser genom att samla in information och bygga upp nödvändig insatskapacitet.

Vid en kris ska Hera se till att det finns läkemedel, vacciner och andra medicinska motåtgärder, t.ex. handskar och munskydd, som det ofta rådde brist på i början av coronapandemin.

Hera är en viktig pelare i den europeiska hälsounion som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade i sitt tal om tillståndet i unionen 2021, och kommer att fylla en lucka i EU:s beredskap och insatser vid hälsokriser.

Hera inrättades som ett nytt generaldirektorat vid EU-kommissionen den 16 september 2021.

Hera genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Folkhälsa

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Ledning och organisation

1 JANUARI 2022
HERA - Organisation chart
English
(PDF)
Ladda ner

Kontakt

Namn
Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera)
Telefon
+32 2 299 11 11 (kommissionens växel)
Postadress
Europeiska kommissionen, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien, Belgien