Skip to main content
TalitusELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA)

ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus

HERA aitab andmeid kogudes ja vajalikku reageerimissuutlikkust luues ennetada ohte ja võimalikke tervisekriise.  

Ülesanded

ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA) missioon on ennetada ja avastada tervisealaseid hädaolukordi ning neile kiiresti reageerida.

COVID-19 pandeemia järellainetuses loodud HERA aitab andmeid kogudes ja vajalikku reageerimissuutlikkust luues ennetada ohte ja võimalikke tervisekriise.

HERA võimaldab hädaolukordadeks välja töötada, toota ja levitada ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid (nt kaitsekindad ja maskid), millest COVID-19 pandeemiale reageerimise esimeses etapis sageli puudust tunti.

HERA on Euroopa terviseliidu oluline teetähis, mida president von der Leyen tutvustas oma 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja mille eesmärk on täita ELi tervisealastele hädaolukordadele reageerimise ja nendeks valmisolekuga seotud lüngad.

HERA loodi 16. septembril 2021 Euroopa Komisjoni uue peadirektoraadina.

HERA viib ellu komisjoni poliitikat, mis on seotud järgmisega:

Rahvatervis

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Juhtkond ja struktuur

1 JAANUAR 2022
HERA - Organisation chart
English
(PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Nimi
ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA)
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
Euroopa Komisjon, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia