Skip to main content
TjenesteGD HERA

Myndigheden for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet

HERA foregriber trusler og potentielle sundhedskriser gennem indsamling af efterretninger og opbygning af den nødvendige beredskabskapacitet.  

Ansvarsområder

Afdelingen for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) har til opgave at forebygge, opdage og reagere hurtigt på sundhedskriser.

HERA, der blev oprettet under covid-19-pandemien, vil foregribe trusler og potentielle sundhedskriser gennem indsamling af efterretninger og opbygning af den nødvendige beredskabskapacitet.

HERA vil sikre, at der i tilfælde af en sundhedskrise bliver udviklet, fremstillet og distribueret lægemidler, vacciner og andre medicinske modforanstaltninger (eksempelvis handsker og mundbind), hvilket der ofte var mangel på i den indledende fase af indsatsen mod coronapandemien.

HERA er et vigtigt element i den europæiske sundhedsunion, som kommissionsformand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand i 2021, og den vil dække et uopfyldt behov i EU's indsats og beredskab på sundhedsområdet.

HERA blev oprettet den 16. september 2021 som et nyt generaldirektorat i Europa-Kommissionen.

HERA gennemfører Kommissionens politikker vedrørende:

Folkesundhed

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for det indeværende år

Ledelse og organisation

1 JANUAR 2022
HERA - Organisation chart
English
(PDF)
Download

Kontakt

Navn
Myndigheden for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet(HERA)
Telefonnummer
+32 2 299 11 11 (Kommissionens omstilling)
Postadresse
Europa-Kommissionen, 1049 Bruxelles, Belgien