Skip to main content

A 2020. évi stratégiai előrejelzési jelentés

A stratégiai előrejelzés beépítése az uniós szakpolitikai döntéshozatalba

A Bizottság beépíti a stratégiai előrejelzést az uniós szakpolitikai döntéshozatalba. Ez lehetővé teszi számára, hogy:

 • közös tudásbázist, „kollektív intelligenciát” hozzon létre, mely segít időben és eredményesen felkészülni az új lehetőségekre és kihívásokra;
 • biztosítsa, hogy a stratégiai előrejelzés a minőségi jogalkotás előzetes hatásvizsgálatokat is magában foglaló eszköztárának szerves részévé váljon és támogassa a célravezető és hatásos szabályozás programjának végrehajtását;
 • mélyreható és részvételen alapuló előrejelző elemzéseket végezzen a fő kezdeményezésekkel kapcsolatban, melyek eredménye hasznosul az Unió helyzetéről szóló éves értékelő beszédben, a bizottsági munkaprogramokban és a többéves programozásról szóló intézményközi tárgyalások során;
 • előmozdítsa az együttműködést, melyet az uniós intézményekkel és partnerekkel, a tagállamokkal és más kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytat az előrejelzés terén.

Reziliencia: az uniós szakpolitikák új iránytűje

A Covid19-válság egyértelművé tette, hogy Európának fokoznia kell rugalmasságát és ellenálló képességét. Ez nem csupán azt a képességét jelenti, hogy kezelni tudja az újabb és újabb kihívásokat, hanem azt is, hogy alkalmazkodni tudjon a változó keretfeltételekhez, át tudjon alakulni, mégpedig fenntartható módon, tiszteletben tartva egyben az igazságosság és a demokratikus kormányzás elvét. Ez a közlemény bemutatja, hogy a stratégiai előrejelzéssel támogatott előretekintő szakpolitikák hogyan gondoskodhatnak erről a rezilienciáról.

A stratégiai előrejelzés négy területen segítheti az ezzel kapcsolatos célok megvalósítását. Segíthet előre jelezni eseményeket, erősíteni az ellenálló képességet és a rugalmasságot strukturális változtatások révén, valamint figyelembe venni a mindenkori válságok hatásait az általános megatrendekre és kihívásokra. A stratégiai előrejelzésen alapuló szakpolitikák jobban kezelhetik a válság által feltárt sebezhető pontokat és erősíthetik a kapacitásokat, új lehetőségeket nyithatnak meg, és ellenállóbbá tehetik Európát.

Főbb megállapítások

digital

Társadalmi és gazdasági reziliencia

A világjárvány elmélyítette az egyenlőtlenségeket, növelte a demográfiai egyensúlyhiányt és a szegénységet, felgyorsította az automatizálást, és aránytalanul súlyos csapást mért a szolgáltatási ágazat munkahelyeire. A stratégiai előrejelzés segíthet a jövő készségeinek feltérképezésében, melyekbe már most be kell ruháznunk, valamint egy, a közviszonyok javításáról folytatandó, szélesebb körű társadalmi párbeszéd elindításában.

doors opening on a digital scenario

Geopolitikai reziliencia

A válság rávilágított arra, hogy az EU túlzott mértékben rá van utalva harmadik országokra azoknak a nyersanyagoknak a beszerzése terén, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy széles körben alkalmazni tudjuk a karbonsemleges és digitális társadalom szempontjából kulcsfontosságú alaptechnológiákat. A stratégiai előrejelzés segíthet az EU nyitott stratégiai autonómiájának megerősítését célzó lehetséges forgatókönyvek meghatározásában.

tree

Környezetbarát reziliencia

A zöldebb gazdaságra való átállás 24 millió új munkahelyet teremthet, és a korábban feltételezettnél sokkal nagyobb szerepet játszhat a Covid19-válságból való kilábalásban. A stratégiai előrejelzés segíthet abban, hogy feltárjuk a változás mozgatórugóit, előre lássuk a munkaerőpiac szerkezeti változásait, és segítsük átképezni azokat az embereket, akik a válság alatt veszítették el munkahelyüket, vagy akik munkanélkülivé válhatnak a technológiai fejlődés és az automatizálás következtében.

digital numbers

Digitális reziliencia

A válság felgyorsította a hiperkonnektivitást és a mindennapi életünket átalakító új technológiák térnyerését. A stratégiai előrejelzés segíthet abban, hogy előzetesen feltárjuk, hogyan fejlődhetnek az új kulcsfontosságú technológiák, milyen hatást gyakorolhatnak az élet különböző területeire, és hogyan ragadhatjuk meg a digitális kor nyújtotta lehetőségeket.

Stratégiai előrejelzési program

A 2020. évi stratégiai előrejelzési jelentésből kiviláglik, hogy a cselekvésvezérelt stratégiai előrejelzés kiválóan alkalmas arra, hogy segítse a döntéshozókat a zöld és digitális átállás véghezvitelében és az EU ellenálló képességének és rugalmasságának javításában. A közlemény ismerteti a tervezett stratégia fő eszközeit:

 • A reziliencia-eredménytáblák prototípusa, amely alapul szolgálhat a reziliencia figyelemmel kísérésére. Az irányítópultok prototípusát a tagállamokkal és más kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott feltáró megbeszélések keretében továbbfejlesztjük és közösen létrehozzuk. E munka során elsősorban a közép- és hosszú távú feladatokra összpontosítunk, hogy a stratégiai előrejelzésen alapuló szakpolitikai döntéshozatal során a lehető legkedvezőbbek legyenek a keretfeltételek a gyenge pontok felszámolására és a kapacitások erősítésére.
 • A Bizottság stratégiai előrejelzési programja, amely támogatja az átfogó politikai prioritásokat. A program ad hoc előrejelző elemzéseket is magában foglal, melyek fontos adalékul szolgálnak a Bizottság munkaprogramjában előirányzott fő kezdeményezések kidolgozásához, valamint a nagy hatású, több területet érintő kérdések kezeléséhez. A program különös hangsúlyt fektet a következőkre: nyitott stratégiai autonómia, a zöld munkahelyek és készségek jövője, valamint a zöld és digitális átállást célzó intézkedések fokozott beépítése valamennyi szakpolitikába és stratégiába.
 • A tervek szerint az először 2020 novemberében megrendezendő éves ESPAS-konferencia. A konferencia jó alkalom lesz arra, hogy a Bizottság megvitassa az érdekeltekkel a jövő évi stratégiai előrejelzési jelentés témáját. Az ESPAS-konferencia kínálta fórumot kihasználva a Bizottság továbbá életbe fogja léptetni az új uniós szintű előrejelzési hálózatot, melyet a tagállamok előrejelzéssel foglalkozó szervei, agytrösztök, tudományos intézmények, érdekelt ipari szereplők és civil társadalmi szervezetek alkotnak.
 • Előrejelzési referencia-forgatókönyvek, amelyek támpontot adnak a jövőbeli irányadó vitákhoz, biztosítják a szakpolitikák közötti koherenciát, valamint egy közös, előretekintő keretbe foglalják a szakpolitikai javaslatokat. Ezek a forgatókönyvek segíteni fognak a kettős átállás lehetséges útvonalainak azonosításában is. Az előrejelzési referencia-forgatókönyvek szintén hasznos adalékul szolgálhatnak a „Konferencia Európa jövőjéről” elnevezésű gondolkodási folyamathoz.

Következő lépések

 • Az európai stratégiai és politikai elemzési rendszer (ESPAS) éves konferenciája
 • Reziliencia-eredménytáblák kidolgozása
 • A 2021. évi stratégiai előrejelzési jelentés
 • A stratégiai előrejelzési program végrehajtása

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail-címek valamelyikén: SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9 SZEPTEMBER 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Letöltés

9 SZEPTEMBER 2020
STRATÉGIAI ELŐREJELZÉS – A REZILIENSEBB EURÓPA FELÉ VEZETŐ ÚT FELVÁZOLÁSA
magyar
(426.55 KB - HTML)
Letöltés

16 JÚLIUS 2019
Politikai iránymutatás a 2019–2024-re kinevezett Bizottság számára
magyar
(1.24 MB - PDF)
Letöltés

[node:26659:view-mode:teaser]

9 SZEPTEMBER 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Letöltés

9 SZEPTEMBER 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Letöltés