Skip to main content

De gezamenlijke prioriteiten van de EU-instellingen voor 2021-2024

Elk jaar voeren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie besprekingen over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor het komende jaar en hun akkoord daarover wordt vastgesteld in een jaarlijkse gezamenlijke verklaring.

Sinds 2016 bepalen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in een jaarlijkse gezamenlijke verklaring de EU-wetgevingsprioriteiten voor het jaar erop. Aldus kunnen de instellingen doeltreffender en nauwer samenwerken aan essentiële wetgevingsvoorstellen van de Commissie die goedkeuring behoeven van de Raad en het Parlement.

Daarnaast ondertekenden de drie EU-instellingen in 2020 de gezamenlijke conclusies voor 2020-2024, waarin de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en -prioriteiten tot de volgende Europese verkiezingen in 2024 zijn vastgelegd.

In de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2023 en 2024 wordt een gedeelde Europese visie uiteengezet voor een sterker en veerkrachtiger Europa tegen de achtergrond van de Russische agressie tegen Oekraïne. Dit toont de vastberaden inzet om verenigd te blijven bij het ondersteunen van Oekraïne en zijn bevolking en het overwinnen van de grote uitdagingen van onze tijd.  De drie EU-instellingen verbinden zich ertoe de hoogste prioriteit te geven aan een reeks belangrijke wetgevingsprioriteiten, zodat hierover vóór het einde van de huidige zittingsperiode overeenstemming kan worden bereikt. De verklaring gaat vergezeld van een werkdocument met meer dan 160 specifieke wetgevingsvoorstellen.

Deze wetgevingsvoorstellen zijn van fundamenteel belang om de Europese Green Deal te verwezenlijken, een Europa tot stand te brengen dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie tot stand te brengen die werkt voor de mensen, Europa sterker te maken in de wereld, onze Europese manier van leven te bevorderen, onze democratie te versterken en onze gemeenschappelijke Europese waarden te verdedigen.

In de gezamenlijke verklaring voor 2023 en 2024 worden ook de resultaten van 2022 toegejuicht, hoewel dit een bijzonder uitdagend jaar was. Zo is humanitaire, politieke, financiële en militaire steun aan Oekraïne en zijn bevolking verleend en zijn ongekende sancties tegen Rusland getroffen om economische druk uit te oefenen en de militaire slagkracht van Rusland aan te tasten.

De EU-instellingen verwelkomen de uitkomst van de Conferentie over de toekomst van Europa en hebben opnieuw aangegeven aan de slag te gaan met de voorstellen, elk binnen de eigen bevoegdheden. 4 op 5 nieuwe initiatieven in het werkprogramma van de Commissie voor 2023 houden verband met de definitieve voorstellen van de Conferentie.

Documenten

15 DECEMBER 2022
Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024
English
(399.81 KB - PDF)
Downloaden

 

15 DECEMBER 2022
Working document on the EU’s legislative priorities for 2023 and 2024
English
(1.62 MB - PDF)
Downloaden

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal
English
(138.74 KB - HTML)
Downloaden

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal (corrigendum)
English
(121.31 KB - HTML)
Downloaden

 

16 DECEMBER 2021
Working document on the EU’s legislative priorities for 2022
English
(885.02 KB - PDF)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2020
Joint Declaration on legislative priorities for 2021
English
(396.52 KB - PDF)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2020
Working document on the EU’s legislative priorities for 2021
English
(300.57 KB - PDF)
Downloaden

 

17 DECEMBER 2020
Joint Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-2024
English
(386.59 KB - PDF)
Downloaden