Skip to main content

Skupne prednostne naloge institucij EU za obdobje 2021–2024

Evropski parlament, Svet in Komisija vsako leto razpravljajo in se dogovorijo o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za naslednje leto, ki jih določijo v skupni izjavi.

Evropski parlament, Svet in Komisija od leta 2016 v letnih skupnih izjavah objavljajo obravnavane in dogovorjene zakonodajne prednostne naloge EU za naslednje leto. Institucije lahko tako učinkoviteje in tesneje sodelujejo pri ključnih zakonodajnih predlogih, ki jih predloži Komisija ter pri katerih imata Evropski parlament in Svet vlogo sozakonodajalcev.

Poleg tega so tri institucije EU leta 2020 podpisale skupne sklepe za obdobje 2020–2024, v katerih so bili določeni skupni cilji in prednostne naloge politike do naslednjih evropskih volitev leta 2024.

V skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leti 2023 in 2024 je v kontekstu ruske agresije proti Ukrajini določena skupna evropska vizija za močnejšo in odpornejšo Evropo. Priča tudi o naši odločenosti, da ostanemo enotni pri podpiranju Ukrajine in njenega prebivalstva ter pri premagovanju velikih izzivov našega časa.  Vse tri evropske institucije se zavezujejo, da bodo dale največji poudarek zakonodajnim prednostnim nalogam, da bi jih lahko sprejele še pred koncem sedanjega zakonodajnega obdobja. Izjavi je priložen delovni dokument, v katerem je navedenih več kot 160 posebnih zakonodajnih predlogov.

Ti zakonodajni predlogi so zelo pomembni za uresničevanje evropskega zelenega dogovora, doseganje cilja „Evropa, pripravljena na digitalno dobo“, ustvarjanje gospodarstva za ljudi, zagotavljanje močnejše Evrope v svetu, spodbujanje evropskega načina življenja ter za krepitev naše demokracije in zaščito skupnih evropskih vrednot.

Kljub zahtevnemu letu skupna izjava za leti 2023 in 2024 tudi pozdravlja dosežke v letu 2022. Ti vključujejo zlasti zagotavljanje humanitarne, politične, finančne in vojaške podpore Ukrajini in njenemu prebivalstvu ter sankcije brez primere proti Rusiji, namenjene izvajanju gospodarskega pritiska in spodkopavanju ruskih vojaških zmogljivosti.

Institucije EU pozdravljajo tudi rezultate Konference o prihodnosti Evrope in ponovno potrjujejo svojo zavezo, da bodo v okviru svojih pristojnosti upoštevale predloge. Štiri od petih novih pobud v delovnem programu Komisije za leto 2023 so povezane s končnimi predlogi konference.

Dokumenti

15 DECEMBER 2022
Joint Declaration on legislative priorities for 2023 and 2024
English
(399.81 KB - PDF)
Prenesi

 

15 DECEMBER 2022
Working document on the EU’s legislative priorities for 2023 and 2024
English
(1.62 MB - PDF)
Prenesi

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal
English
(138.74 KB - HTML)
Prenesi

 

21 DECEMBER 2021
Joint Declaration on legislative priorities for 2022: the Official Journal (corrigendum)
English
(121.31 KB - HTML)
Prenesi

 

16 DECEMBER 2021
Working document on the EU’s legislative priorities for 2022
English
(885.02 KB - PDF)
Prenesi

 

17 DECEMBER 2020
Joint Declaration on legislative priorities for 2021
English
(396.52 KB - PDF)
Prenesi

 

17 DECEMBER 2020
Working document on the EU’s legislative priorities for 2021
English
(300.57 KB - PDF)
Prenesi

 

17 DECEMBER 2020
Joint Conclusions on policy objectives and priorities for 2020-2024
English
(386.59 KB - PDF)
Prenesi