Skip to main content
Logotip Europske komisije

I Ujedinjena Kraljevina i EU od samog su početka pregovora o Sporazumu o povlačenju priznavali posebne okolnosti na otoku Irskoj. Prepoznali su da je nužno očuvati Sporazum na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta) iz 1998., izbjeći „tvrdu” granicu na otoku Irskoj i zadržati suradnju sjevera i juga.

Rješenje je pronađeno u obliku Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, kojim se:

  • izbjegava „tvrda” granica između Irske i Sjeverne Irske, čime se omogućava nesmetano funkcioniranje gospodarstva na cijelom otoku i štite svi aspekti Sporazuma na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta)
  • osigurava cjelovitost EU-ova jedinstvenog tržišta robe, zajedno sa svim jamstvima koja ono nudi u pogledu zaštite potrošača, javnog zdravlja i zdravlja životinja te borbe protiv prijevara i nezakonite trgovine.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj zamišljen je kao stabilno i trajno rješenje te će se primjenjivati uz svaki sporazum o budućem partnerstvu.

Njegove temeljne odredbe počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2021.

31 SIJEČANJ 2020
Revidirani Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj
hrvatski
(1.81 MB - HTML)
Preuzimanje

Glavni elementi Protokola

  • Usklađivanje s pravilima EU-a: Sjeverna Irska od kraja prijelaznog razdoblja podliježe ograničenom broju pravila EU-a o jedinstvenom tržištu robe i carinskoj uniji. Unijin Carinski zakonik, primjerice, primjenjuje se na svu robu koja ulazi u Sjevernu Irsku i izlazi iz nje.
  • Potrebne provjere i kontrole moraju se provoditi na ulaznim točkama za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz ostatka Ujedinjene Kraljevine ili bilo koje treće zemlje. To znači i da Ujedinjena Kraljevina, kad radi provedbe Protokola poduzima radnje koje se odnose na Sjevernu Irsku, mora osigurati, među ostalim, da se provode odgovarajuće sanitarne i fitosanitarne kontrole.
  • Carine EU-a primjenjuju se na robu koja u Sjevernu Irsku ulazi iz drugih dijelova Ujedinjene Kraljevine ili bilo koje treće zemlje, osim ako za tu robu ne postoji rizik da uđe u EU. Protokol sadržava pretpostavku da za svu robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz treće zemlje (tj. iz drugih dijelova Ujedinjene Kraljevine ili iz ostalih trećih zemalja) postoji rizik da uđe u EU. Za takvu se robu samo iznimno može smatrati da „ne postoji rizik” da uđe u Uniju, i to ako predmetna roba i. neće biti komercijalno prerađena u Sjevernoj Irskoj i ii. ispunjava dodatne uvjete da bi se moglo smatrati da za nju „ne postoji rizik”, kako je navedeno u Odluci zajedničkog odbora o „robi za koju ne postoji rizik”. Ako se na temelju tih uvjeta utvrdi da se za robu iz drugih dijelova Ujedinjene Kraljevine može smatrati da „ne postoji rizik”, na tu se robu ne primjenjuju carine, a ako se na temelju tih uvjeta utvrdi da se za robu iz ostalih trećih zemalja može smatrati da „ne postoji rizik”, primjenjuju se carine Ujedinjene Kraljevine.
  • Za primjenu i provedbu Protokola odgovorna su tijela Ujedinjene Kraljevine koja djeluju u odnosu na Sjevernu Irsku (članak 12. stavak 1.).
  • Kako bi ispunili svoje odgovornosti iz članka 12. Protokola, institucije i tijela EU-a moraju moći pratiti kako tijela Ujedinjene Kraljevine provode Protokol. Stoga se člankom 12. stavkom 2. predviđa „prisutnost Unije” tijekom svih aktivnosti provedbe koje provode tijela Ujedinjene Kraljevine.
  • Odlukom zajedničkog odbora 6/2020 utvrđuju se praktične upute za djelotvorno ostvarivanje „prisutnosti Unije” kako je utvrđeno u članku 12. Protokola.

Što je mehanizam suglasnosti?

U Protokolu o Irskoj i Sjevernoj Irskoj utvrđuje se novi mehanizam za „suglasnost”, koji Skupštini Sjeverne Irske omogućava da odlučuje o dugoročnoj primjeni relevantnog prava EU-a koje se na temelju Protokola primjenjuje na Sjevernu Irsku. Protokolom je trenutačno propisano da se taj mehanizam suglasnosti odnosi na primjenu prava EU-a o robi i carinama, jedinstvenom tržištu električne energije, PDV-u te državnim potporama.

U praksi to znači da četiri godine nakon početka primjene Protokola 1. siječnja 2021. Skupština može običnom većinom dati suglasnost za nastavak primjene relevantnog prava Unije ili izglasati da se ono prestane primjenjivati. U potonjem će se slučaju Protokol prestati primjenjivati dvije godine kasnije.

Svake četiri godine nakon toga Skupština može glasati o nastavku primjene relevantnog prava Unije. Ako se na glasanju u Skupštini pokaže velika podrška zajednice za nastavak primjene relevantnog prava Unije, o tome se sljedeći put može glasati tek za osam godina. 

Više informacija

Documents