Skip to main content

Hvilken information skal vi give personer, hvis oplysninger er blevet indsamlet?

Svar

På tidspunktet for indsamlingen af oplysningerne skal de personer, hvis oplysninger indsamles, som minimum oplyses om:

 • hvem jeres virksomhed/organisation er (jeres kontaktoplysninger og oplysninger om en eventuel databeskyttelsesrådgiver)
 • hvorfor jeres virksomhed/organisation skal bruge deres personoplysninger (formålene)
 • de omhandlede kategorier af personoplysninger
 • den juridiske begrundelse for at behandle oplysningerne
 • hvor længe I opbevarer oplysningerne
 • hvem der ellers eventuelt modtager dem
 • om personoplysningerne overføres til en modtager uden for EU
 • at de registrerede har ret til at få en kopi af oplysningerne (ret til indsigt i personoplysninger) og andre grundlæggende rettigheder vedrørende databeskyttelse (se den komplette liste over rettigheder)
 • at de registrerede har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed
 • at de registrerede har ret til at trække samtykket tilbage når som helst
 • eventuel brug af automatiske afgørelser og den anvendte logik, herunder konsekvenserne heraf .

Se den komplette liste over information, der skal gives.

Informationerne kan gives skriftligt eller mundtligt på anmodning fra den enkelte, hvis dennes identitet er bekræftet med andre metoder, eller elektronisk, hvor det måtte være relevant. Det skal jeres virksomhed/organisation  gøre i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form, i et klart og enkelt sprog samt gratis.

Hvis der indhentes oplysninger fra en anden virksomhed eller organisation, skal jeres virksomhed/organisation give  oplysningerne angivet ovenfor til den berørte person senest en måned efter den dato, hvor jeres virksomhed/organisation indhentede oplysningerne, eller, hvis jeres virksomhed/organisation kommunikerer med vedkommende, når oplysningerne anvendes til at kommunikere med vedkommende, eller, hvis der var taget højde for videregivelse til en anden virksomhed, første gang personoplysningerne blev videregivet.

Jeres virksomhed/organisation skal også informere den registrerede om kategorierne af oplysninger og de kilder, oplysningerne er indhentet oplysningerne fra og om oplysningerne er hentet fra offentligt tilgængelige kilder. Under visse omstændigheder, som er angivet i artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i den generelle forordning om databeskyttelse, kan jeres virksomhed/organisation være fritaget fra forpligtelsen til at informere den registrerede. Kontroller, om denne undtagelse gælder for jeres virksomhed/organisation.

Referencer