Skip to main content

Ali lahko osebe zahtevajo, da se njihovi podatki prenesejo v drugo organizacijo?

Odgovor

Da, posamezniki imajo pravico, da prejmejo od vašega podjetja/organizacije svoje osebne podatke, ki so vam jih zagotovili, v strukturirani strojno berljivi obliki in jih prenesejo v drugo podjetje/organizacijo (pravica do prenosljivosti podatkov). Ta pravica se lahko uresničuje samo, kadar so se osebni podatki zbirali na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi.

Primer

Pacient zasebne klinike v Belgiji se seli v drugo kliniko v Nemčiji. Belgijsko kliniko, ki hrani elektronske kartoteke v zvezi z njim, zaprosi, da mu posreduje njegove osebne podatke v strukturirani strojno berljivi obliki, da jih bo lahko posredoval ustreznim zdravstvenim delavcem v Nemčiji. Belgijska klinika mu mora osebne podatke poslati v odprtem formatu v splošni rabi (npr. XML, JSON, CSV itd.). Organizacija mora pri izbiri podatkovnega formata upoštevati, kako bo ta format vplival na pravico posameznika do ponovne uporabe podatkov ali kako bo to pravico omejil. Tako na primer posredovanje kartoteke v različici PDF morda ne omogoča zagotovitve enostavne ponovne uporabe osebnih podatkov.

Reference

Example

A patient of a private clinic in Belgium is moving to another clinic in Germany. The individual asks the Belgian clinic, which has electronic files on them, to provide them with their personal data in a structured machine-readable format, to be able to transmit the data to the relevant health professionals in Germany. The Belgian clinic should provide them with the personal data in a commonly used open format (e.g. XML, JSON, CSV, etc.). When selecting a data format, the organisation should consider how this format would impact or hinder the individual’s right to re-use the data. For instance, providing an individual with PDF versions of their records may not be sufficient to ensure that personal data is easily re-used.