Skip to main content

Voivatko yksilöt pyytää tietojensa siirtämistä toiselle organisaatiolle?

Vastaus

Kyllä, yksilöillä on oikeus tietojensa siirtämiseen eli saada yritykseltäsi/organisaatioltasi sille antamansa henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja saada ne siirretyksi toiselle yritykselle/organisaatiolle. Oikeutta voidaan käyttää vain, jos henkilötiedot on kerätty sopimuksen tai suostumuksen perusteella. Tällaiset tiedot käsitellään automaattisesti.

Esimerkki

Yksityisklinikan potilas Belgiassa siirtyy toiselle klinikalle Saksaan. Yksilö pyytää belgialaista klinikkaa, joka säilyttää hänen tietojaan sähköisesti, toimittamaan henkilötiedot koneluettavassa muodossa, jotta hän voi siirtää ne toiselle klinikalle Saksaan. Belgialaisen klinikan on toimitettava henkilötiedot yleisesti käytetyssä muodossa (mm. XML, JSON, CSV). Tiedon muotoa valitessaan organisaation on otettava huomioon, vaikuttaako muoto yksilön oikeuksiin käyttää tietoja uudelleen tai estääkö se oikeuden käytön. Tietojen toimittaminen PDF-muodossa ei välttämättä riitä varmistamaan, että henkilötietoja voidaan helposti käyttää uudelleen.

Viitteet

Example

A patient of a private clinic in Belgium is moving to another clinic in Germany. The individual asks the Belgian clinic, which has electronic files on them, to provide them with their personal data in a structured machine-readable format, to be able to transmit the data to the relevant health professionals in Germany. The Belgian clinic should provide them with the personal data in a commonly used open format (e.g. XML, JSON, CSV, etc.). When selecting a data format, the organisation should consider how this format would impact or hinder the individual’s right to re-use the data. For instance, providing an individual with PDF versions of their records may not be sufficient to ensure that personal data is easily re-used.