Skip to main content

Päällikön ja johtajan virat Euroopan komissiossa

Johtotehtävät Euroopan komissiossa: päällikön ja johtajan virat, keskeiset vaatimukset ja avoimet työpaikat.

Avoimet johtotehtävät

Ilmoitukset avoimista johtotehtävistä 

Ylempi johto

Virat

Ylempään johtoon kuuluvat

  • pääjohtajat
  • varapääjohtajat
  • johtajat
  • pääneuvonantajat

Pääjohtajat ovat EU:n virkamiesrakenteen ylin porras, ja he ovat toiminnastaan vastuussa suoraan pääosastonsa politiikan alasta vastaavalle komissaarille.

Johtajat työskentelevät pääjohtajien alaisina ja vastaavat johtamiensa linjojen taloudellisten ja henkilöresurssien hallinnoinnista.

Keskeiset vaatimukset

Ylemmän johdon on täytettävä tiukat pätevyysvaatimukset. Siltä edellytetään johtamistaitoja ja kokemusta johtotehtävistä. Ylempään johtoon kuuluvilta edellytetään myös tehokkuutta, kyvykkyyttä ja luotettavuutta. Pääjohtajat nimitetään palkkaluokkaan AD 15 tai AD 16 ja johtajat palkkaluokkaan AD 14 tai AD 15. 

Keskijohto

Virat

Keskijohtoon kuuluvat

  • yksikönpäälliköt
  • osastopäälliköt
  • työryhmien johtajat

Keskijohtoon kuuluvat toimivat komission yksiköiden esimiehinä. He ovat avainasemassa komission poliittisten painopisteiden täytäntöönpanossa.

Keskeiset vaatimukset

Keskijohdolta edellytetään kykyä motivoida ja johtaa työntekijöitä, yksittäisten politiikan- ja toimialojen asiantuntemusta sekä tarvittaessa alaan liittyvää työkokemusta ja kokemusta johtotehtävistä. Yksikönpäälliköt voidaan nimittää palkkaluokkiin AD 9 – AD 14.

Johdon liikkuvuus

Euroopan komissio kannustaa johdon liikkuvuuteen osastojen sisällä ja niiden välillä. Päälliköt ja johtajat vaihtavat periaatteessa uuteen tehtävään 5 vuoden välein. Keskijohtoon kuuluvien on siirryttävä toiseen pääosastoon vähintään 10 vuoden välein. 

Väliaikaiset johtotehtävät

Johtotehtäviin nimitetään yleensä EU:n toimielinten virkamiehiä. Joissakin tapauksissa väliaikaisia johtotehtäviä voi kuitenkin avautua myös ulkopuolisten haettavaksi.

Documents

19 HUHTIKUU 2022
Privacy Statement - Middle management selection procedures
English
(857.49 KB - PDF)
Lataa

28 HUHTIKUU 2022
Privacy statement - Senior management selection procedures
English
(828.96 KB - PDF)
Lataa

9 SYYSKUU 2021
European Data Protection Supervisor selection procedure – Privacy statement
English
(161.59 KB - PDF)
Lataa

18 TAMMIKUU 2017
Senior management selection: short guide for external applicants
English
(239.09 KB - PDF)
Lataa

18 TAMMIKUU 2017
Commission senior officials policy: compilation document
English
(424.73 KB - PDF)
Lataa

18 TAMMIKUU 2017
Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(326.48 KB - PDF)
Lataa

18 TAMMIKUU 2017
Annex to the Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(118.13 KB - PDF)
Lataa