Skip to main content

Vedoucí a řídící pracovníci v Evropské komisi

Popis pracovní náplně, klíčové předpoklady a volná pracovní místa pro vedoucí pracovníky v Evropské komisi

Nabídka pracovních příležitostí

Nabídka pracovních míst pro vedoucí pracovníky 

Vyšší management

Pracovní místa

Mezi vyšší management patří:

  • generální ředitel
  • zástupce generálního ředitele
  • ředitelé
  • hlavní poradci

Generální ředitelé jsou nejvyššími úředníky EU, kteří jsou přímo podřízeni komisaři odpovědnému za oblast politiky příslušného generálního ředitelství (GŘ).

Generálnímu řediteli podléhají ředitelé, jež jsou odpovědní za řízení finančních a lidských zdrojů v příslušném ředitelství.

Klíčové předpoklady

Řídící pracovníci na vyšším stupni se vybírají na základě různých špičkových kvalifikací. Musí mít zkušenosti s řízením a být schopni prokázat vůdčí dovednosti. Musí rovněž vykazovat vysokou úroveň efektivnosti, způsobilosti a bezúhonnosti. Generální ředitelé jsou jmenováni do platové třídy AD 15 nebo AD 16, zatímco ředitelé jsou jmenováni do platové třídy AD 14 nebo AD 15. 

Střední management

Pracovní místa

Mezi střední management patří:

  • vedoucí oddělení
  • vedoucí odboru
  • vedoucí pracovní skupiny

Řídící pracovníci na středním stupni jsou přímými nadřízenými úředníků Komise. Hrají klíčovou úlohu při účinném provádění politických priorit Komise.

Klíčové předpoklady

Řídící pracovníci na středním stupni musí mít nezbytné dovednosti, aby mohli motivovat a řídit týmy, být odborníky v konkrétní oblasti politiky a případně mít příslušné profesní a manažerské zkušenosti. Vedoucí oddělení mohou být jmenováni do platových tříd AD 9 až AD 14.

Mobilita vedoucích pracovníků

Mobilita v rámci jednotlivých útvarů Evropské komise se aktivně podporuje. Vedoucí pracovníci zpravidla mění pracovní místo každých 5 let. Řídící pracovníci na středním stupni musí přejít na jiné generální ředitelství nejméně každých 10 let. 

Dočasná pracovní místa pro vedoucí pracovníky

Řídící funkce jsou většinou obsazovány úředníky evropských institucí. Za určitých okolností a na dobu určitou však mohou být tyto pozice nabídnuty i externím uchazečům.

Documents

19 DUBEN 2022
Privacy Statement - Middle management selection procedures
English
(857.49 KB - PDF)
Stáhnout

28 DUBEN 2022
Privacy statement - Senior management selection procedures
English
(828.96 KB - PDF)
Stáhnout

9 ZÁŘÍ 2021
European Data Protection Supervisor selection procedure – Privacy statement
English
(161.59 KB - PDF)
Stáhnout

18 LEDEN 2017
Senior management selection: short guide for external applicants
English
(239.09 KB - PDF)
Stáhnout

18 LEDEN 2017
Commission senior officials policy: compilation document
English
(424.73 KB - PDF)
Stáhnout

18 LEDEN 2017
Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(326.48 KB - PDF)
Stáhnout

18 LEDEN 2017
Annex to the Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(118.13 KB - PDF)
Stáhnout