Direct naar de inhoud

Managers bij de Europese Commissie

Functieomschrijvingen, vereiste kwalificaties en vacatures voor leidinggevende functies bij de Europese Commissie.

Vacatures

Vacatures voor managers 

Hoger kader

Functies

Het hoger kader omvat:

  • Directeurs-generaal
  • Adjunct-directeurs-generaal
  • Directeurs
  • Bijzonder adviseurs

Directeurs-generaal zijn de topambtenaren van de EU, die rechtstreeks ressorteren onder de commissaris die verantwoordelijk is voor het werkgebied van het betrokken directoraat-generaal (DG).

Directeurs ressorteren onder een directeur-generaal en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en human resources in hun directoraat.

Belangrijkste kwalificaties

Het hoger kader wordt geselecteerd aan de hand van diverse eigenschappen. Kandidaten moeten managementervaring en leiderschapskwaliteiten bezitten. Ook moeten zij hun talent, efficiëntie en integriteit aantonen. Directeurs-generaal worden benoemd in de rangen AD 15 of AD 16, directeurs in de rangen AD 14 of AD 15. 

Middenkader

Functies

Het middenkader omvat:

  • Eenheidshoofden
  • Afdelingshoofden
  • Taskforcehoofden

Het middenkader bestaat uit de lijnmanagers van de Commissie. Die spelen een cruciale rol bij de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de Commissie.

Belangrijkste kwalificaties

Managers in het middenkader moeten teams kunnen motiveren en aansturen, deskundig zijn op hun werkgebied en, voor zover van toepassing, daarvoor relevante beroeps- en managementervaring hebben. Eenheidshoofden worden benoemd in de rangen AD 9 tot en met AD 14.

Mobiliteit van managers

Mobiliteit binnen en tussen de diensten van de Europese Commissie wordt actief aangemoedigd. In principe wisselen managers elke vijf jaar van functie. Zij moeten in elk geval ten laatste na tien jaar naar een ander directoraat-generaal overstappen. 

Tijdelijke banen voor managers

Vacatures voor managers worden meestal vervuld door ambtenaren van de Europese instellingen. Toch zijn er soms vacatures waarop ook externe kandidaten kunnen solliciteren.

Documents

19 APRIL 2022
Privacy Statement - Middle management selection procedures

6 FEBRUARI 2024
Privacy statement - Senior management selection procedures

18 JANUARI 2017
Senior management selection: short guide for external applicants

18 JANUARI 2017
Commission senior officials policy: compilation document

18 JANUARI 2017
Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final

18 JANUARI 2017
Annex to the Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final