Skip to main content

Vodstveni kadri pri Evropski komisiji

Delovna mesta, ključne kvalifikacije, razpisi za vodstvene položaje na Evropski komisiji.

Prosta delovna mesta

Razpisi za vodstvena delovna mesta 

Višji vodstveni delavci

Delovna mesta

Višji vodstveni delavci so

  • generalni direktorji
  • namestniki generalnih direktorjev
  • direktorji
  • glavni svetovalci

Generalni direktorji so najvišji javni uslužbenci EU in so odgovorni neposredno evropskemu komisarju, pristojnemu za področje politike njihovega generalnega direktorata.

Direktorji so odgovorni generalnemu direktorju in so pristojni za upravljanje finančnih virov in kadrov svojega direktorata.

Ključne kvalifikacije

Višje vodstvene delavce izberejo na podlagi ustreznih visokih kvalifikacij. Od kandidatov se zahtevajo izkušnje z vodstvenim delom in vodstvene sposobnosti, pokazati morajo visoko učinkovitost, sposobnost in integriteto. Generalni direktorji so imenovani v razred AD 15 ali AD 16, direktorji v razred AD 14 ali AD 15. 

Srednji vodstveni delavci

Delovna mesta

Srednji vodstveni delavci so

  • vodje enot
  • vodje oddelkov
  • vodje projektnih skupin

Srednji vodstveni delavci so neposredni vodstveni kader in imajo ključno vlogo pri uspešnem uresničevanju političnih prioritet Evropske komisije.

Ključne kvalifikacije

Srednji vodstveni delavci morajo znati motivirati in voditi skupine, imeti strokovno znanje o določeni politiki in dejavnostih ter ustrezne delovne in vodstvene izkušnje, če relevantno. Vodje enot so imenovani v razrede AD 9–14.

Mobilnost vodstvenih delavcev

V Evropski komisiji se spodbuja mobilnost vodstvenih kadrov znotraj služb in med službami. Delovno mesto praviloma zamenjajo vsakih pet let, srednji vodstveni delavci morajo zamenjati generalni direktorat vsaj po desetih letih.  

Začasna vodstvena delovna mesta

Na vodstvenih mestih so navadno zaposleni uradniki institucij EU, v določenih okoliščinah pa se lahko odprejo začasna delovna mesta za zunanje kandidate.

Documents

19 APRIL 2022
Privacy Statement - Middle management selection procedures
English
(857.49 KB - PDF)
Prenesi

28 APRIL 2022
Privacy statement - Senior management selection procedures
English
(828.96 KB - PDF)
Prenesi

9 SEPTEMBER 2021
European Data Protection Supervisor selection procedure – Privacy statement
English
(161.59 KB - PDF)
Prenesi

18 JANUAR 2017
Senior management selection: short guide for external applicants
English
(239.09 KB - PDF)
Prenesi

18 JANUAR 2017
Commission senior officials policy: compilation document
English
(424.73 KB - PDF)
Prenesi

18 JANUAR 2017
Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(326.48 KB - PDF)
Prenesi

18 JANUAR 2017
Annex to the Commission Decision on middle management staff - C(2016) 3288 final
English
(118.13 KB - PDF)
Prenesi