Skip to main content

Forordningen om fælles bestemmelser

Det fælles regelsæt for EU-midler, der gennemføres i fællesskab med medlemslandene og regionerne

Der indføres en forordning om fælles bestemmelser for 8 EU-fonde, hvis gennemførelse deles med medlemslandene og regionerne. Tilsammen udgør de en tredjedel af EU's budget.

Den største andel af dette budget er afsat til 5 fælles politiske mål:

  1. et mere konkurrencedygtigt og intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling og regional IKT-konnektivitet
  2. et grønnere og robust Europa med en kulstoffattig omstilling til en kulstofneutral økonomi ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring samt bæredygtig mobilitet i byer
  3. et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet
  4. et mere socialt og inklusivt Europa ved at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder
  5. et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af alle typer territorier og lokale initiativer

Hver fond har specifikke mål fastsat i deres respektive fondsspecifikke forordninger.

De 8 fonde, der er omfattet af denne fælles forordning, er: