Skip to main content

Dovoz do EU

Pravidla a postupy týkající se dovozu produktů do EU, informace o sazebním zařazení zboží, informace o clech, požadavky pro dovoz živých zvířat a ryb

Dovozní, celní a sazební pravidla

Pravidla a postupy pro dovozce, informace EU o sazebním zařazení, antidumpingová opatření, integrovaný systém pro správu licencí (SIGL) pro účely informací o kvótách 

Dovozní pravidla

Informace pro podniky o podmínkách působení na trhu EU, informace o sazebním zařazení zboží, pravidla původu a jiné preferenční režimy, statistiky týkající se obchodu

Celní sazby a dovozní opatření EU

Informace o celních a jiných dovozních opatřeních vztahujících se na produkty dovážené do EU

Zjistit celní sazby a požadavky EU pro jednotlivé produkty

Informace o různých hlediscích, které ovlivňují cla na dovoz

Výpočet cla (včetně sazeb, pravidel původu)

Politika EU v oblasti ochrany obchodu, informace a statistiky týkající se šetření proti dovozu do EU

Opatření proti dovozu do EU (včetně antidumpingových)

Obchod s produkty rybolovu a s rostlinnými a potravinářskými produkty

Dohody o rybolovu se třetími zeměmi, regionální organizace pro řízení rybolovu, mezinárodní rozměr společné rybářské politiky

Obchod s produkty rybolovu a autonomní celní kvóty

Pravidla a právní předpisy EU pro dovoz rostlinných produktů do Unie, osvědčení pro rostlinné dovozce, výjimky z osvědčení

Obchod s rostlinami a rostlinnými produkty ze zemí mimo EU

Dokumenty a informace o dovozu živých zvířat a produktů živočišného původu do EU, pravidla upravující tranzit po území EU, zdravotní a bezpečnostní předpisy

Podmínky pro dovoz potravin

Informace o povinných postupech EU pro hraniční kontroly živých zvířat, potravin a krmiv

Kontroly dovozu potravin a krmiv ze zemí mimo EU