Skip to main content

Importurile în UE

Normele și procedurile legate de importul de produse în UE. Informații tarifare. Informații despre taxele vamale. Cerințele pentru importurile de produse din pescuit și de animale vii.

Norme privind importurile, controalele vamale și nivelurile tarifare

Norme și proceduri pentru importatori. Informații despre nivelurile tarifare la importul în UE. Măsurile antidumping. Sistemul Integrat de Gestiune a Licențelor (SIGL) pentru informații despre cote. 

Norme privind importurile

Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile pentru a putea opera pe piața UE. Informații despre nivelurile tarifare. Regulile de origine și alte regimuri preferențiale. Statistici comerciale.

Tarifele UE. Măsuri privind importurile. Cerințe privind produsele

Găsiți informații referitoare la nivelurile tarifare și la alte măsuri aplicate importurilor în UE.

Calcularea taxelor vamale (inclusiv informații despre tarife și regulile de origine)

Politica de apărare comercială a UE. Informații și statistici despre acțiunile de anchetare cu privire la importurile în UE.

Acțiunile împotriva unor importuri în UE, inclusiv măsurile antidumping

Comerțul cu produse alimentare, produse din plante și produse din pescuit

Acorduri de pescuit cu țările terțe. Gestionarea pescuitului la nivel regional. Dimensiunea internațională a politicii comune în domeniul pescuitului.

Comerțul cu produse din pescuit și contingentele tarifare autonome

Legislația UE privind importurile de produse vegetale în UE. Certificatele fitosanitare pentru importatorii de plante. Scutirea de la obligația de a obține astfel de certificate.  

Comerțul cu plante și produse vegetale din țări terțe

Documente și informații privind importul de animale vii și de produse de origine animală în UE. Normele privind tranzitul în interiorul UE. Normele pentru sănătate și siguranță.

Condițiile de import pentru produsele alimentare

Informații despre procedurile UE obligatorii pentru controlul la frontieră al importurilor de animale vii și de produse alimentare și furaje.

Controlul importurilor de produse alimentare și de furaje din afara UE