Preskoči na glavno vsebino

Uvoz v EU

Pravila in postopki v zvezi z uvozom proizvodov v EU, tarifne informacije, informacije o carinskih dajatvah in zahteve za uvoz živih živali in rib.

Uvozni, carinski in tarifni predpisi

Pravila in postopki za uvoznike, tarifne informacije EU, protidampinški ukrepi in integrirani sistem za upravljanje dovoljenj v zvezi s podatki o kvotah. 

Uvozni predpisi

Informacije za podjetja o zahtevah poslovanja na trgu EU, tarifne informacije, pravila o poreklu in druge preferencialne ureditve trgovine ter trgovinska statistika.

Tarife EU, uvozni ukrepi in zahteve za izdelke

Informacije o tarifah in drugih uvoznih ukrepih za proizvode, uvožene v EU.

Izračun carinskih dajatev – vključno s tarifami, pravila o poreklu

Politika trgovinske zaščite EU, informacije in statistični podatki o preiskovalnih ukrepih proti uvozu v EU.

Ukrepi proti uvozu v EU – vključno s protidampinškimi ukrepi

Trgovina z ribjimi, rastlinskimi in živilskimi proizvodi

Sporazumi o ribolovu z državami nečlanicami EU, regionalno upravljanje ribištva in mednarodna razsežnost skupne ribiške politike.

Trgovina z ribjimi proizvodi in avtonomne tarifne kvote

Pravila in zakonodaja EU o uvozu rastlinskih proizvodov v EU, certifikati za uvoznike rastlin, uvozniki in izjeme za izdajo certifikatov.  

Trgovina z rastlinami in rastlinskimi proizvodi iz držav zunaj EU

Dokumenti in podatki o uvozu živih živali in živalskih proizvodov v EU, tranzitna pravila v EU ter zdravstveni in varnostni predpisi.

Pogoji uvoza živilskih proizvodov

Informacije o obveznih postopkih EU glede mejnih pregledov živih živali ter uvozu živil in krme.

Nadzor pri uvozu živil in krme iz držav zunaj EU