Skip to main content

EU-productvoorschriften

Regels voor EU-productveiligheid, gezondheids- en milieunormen, sectorspecifieke normen, normen in de internationale handel. 

EU-productnormen

Hoe te voldoen aan vrijwillige normen, Europese normalisatie-instellingen, nationale normalisatie-instellingen, zoeken naar sectorspecifieke normen.

Normen in Europa

Wat de Europese Commissie en de industrie doen op het gebied van normen voor producten en diensten, Europese normalisatie-instellingen, databank van Europese normen. 

Europese normen

De EU-regels voor de CE-markering in verschillende sectoren, voldoen aan de eisen voor de CE-markering, voorschriften en normen voor importeurs en distributeurs.

CE-markering

Informatie over de CE-markering in de EU-landen, reproductie van de CE-markering.

De CE-markering in Europa

Regels ten aanzien van normen voor producten die niet onder de EU-harmonisatie vallen, productgroepen waarvoor het beginsel van wederzijdse erkenning geldt, nationale contactpunten.

Wederzijdse erkenning

Het beginsel van wederzijdse erkenning van de EU, Europese Commissie, richtsnoeren inzake wederzijdse erkenning, databank van betrokken producten, nationale contactpunten.

Regels inzake wederzijdse erkenning

De EU-regels voor milieuvriendelijk ontwerpen, energie-efficiënte producten, producten waaraan milieueisen worden gesteld, verschillende soorten milieueisen, nationale contactpunten voor milieuvriendelijk ontwerpen.

Milieuvriendelijk ontwerpen

Chemische veiligheid

Hoe te voldoen aan de EU-wetgeving inzake chemische stoffen, de implicaties van de REACH-richtlijn voor uw bedrijf, hoe de richtlijn werkt, activiteiten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Voorschriften voor het gebruik van chemische stoffen (REACH)

Hoe te voldoen aan de indelings-, etiketterings- en verpakkingsvoorschriften van de EU, indeling van chemische stoffen, een stof aanmelden met het oog op de indeling en etikettering.

Indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen

Chemische producten waarvoor aanvullende of specifieke voorschriften gelden.

Specifieke chemische stoffen

Veiligheid van geneesmiddelen

Juridisch kader voor het gebruik van geneesmiddelen in de EU, verordeningen over geneesmiddelen en medische praktijken, EU-deskundigengroepen, het Europees Geneesmiddelenbureau, patiëntvoorlichting via de EU-gezondheidsportal. 

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Juridisch kader voor de veiligheid van diergeneesmiddelen in de EU, deskundigengroepen voor dierlijke gezondheid.

Diergeneesmiddelen

Voedselveiligheid

Europese levensmiddelen- en diervoederwetgeving, internationale en EU-maatregelen voor voedselveiligheid, waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF).

Levensmiddelen

Veiligheidsvoorschriften voor goederen op de EU-markt

Veiligheids-, etiketterings-, verpakkings- en marketingregels voor ingevoerde producten, technische normen en voorschriften, milieukeur, nagaan aan welke eisen uw product moet voldoen.

Invoer van goederen in de EU – Technische vereisten

De rol van de douane bij de handhaving van veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten van producten die de EU binnenkomen.

Douanecontroles en productveiligheid in de EU

Vereisten van EU-handelsovereenkomsten, soorten overeenkomsten, bijzonderheden van bestaande handelsovereenkomsten.

Normen in EU-handelsovereenkomsten

Internationale handelsbesprekingen over goederen en diensten, bijzonderheden van regionale overeenkomsten, de EU-markttoegangsstrategie voor exporteurs. 

Het EU-handelsbeleid voor goederen