Skip to main content

Ceanglais an Aontais maidir le táirgí

Rialacha an Aontais faoi chaighdeáin sábháilteachta táirgí, caighdeáin earnáilsonracha, caighdeáin sa trádáil idirnáisiúnta. 

Caighdeáin an Aontais maidir le táirgí

Conas caighdeáin dheonacha a chomhlíonadh, eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeáin, comhlachtaí náisiúnta um chaighdeánú, caighdeáin earnáilsonracha a chuardach.

Caighdeáin san Eoraip

Bearta an Choimisiúin Eorpaigh agus bearta tionscail chun caighdeáin na dtáirgí agus na seirbhísí a leagan síos, eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeáin, bunachar sonraí de rialacha lena gcumhdaítear caighdeáin Eorpacha. 

Caighdeáin Eorpacha

Rialacha an Aontais do na hearnálacha éagsúla maidir le marcanna CE, conas marc CE a fháil, rialacha agus caighdeáin le haghaidh iompórtálaithe agus dáileoirí.

Marcáil CE

Eolas faoi mharcanna CE sna Ballstáit, conas marc CE a atáirgeadh.

An marc CE san Eoraip

Rialacha maidir le caighdeáin na dtáirgí nach bhfuil faoi réir chomhchuibhiú an Aontais, grúpaí táirgí atá cumhdaithe ag prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, pointí teagmhála náisiúnta.

Prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh

Prionsabal an Aontais um aitheantas frithpháirteach, doiciméid treorach an Choimisiúin Eorpaigh ar aitheantas frithpháirteach, bunachar sonraí na dtáirgí atá i gceist, pointí teagmhála náisiúnta.

Rialacháin an aitheantais fhrithpháirtigh

Rialacha an Aontais maidir le héicidhearthóireacht, táirgí atá tíosach ar fhuinneamh, táirgí atá cumhdaithe ag na ceanglais éicidhearthóireachta, na cineálacha éagsúla ceanglais éicidhearthóireachta, na pointí teagmhála náisiúnta atá i gceannas ar rialacha éicidhearthóireachta.

Éicidhearthóireacht

Sábháilteacht ceimiceán

Conas reachtaíocht an Aontais um cheimiceáin a chomhlíonadh, an fheidhm atá ag an Treoir maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán (REACH) maidir le do ghnólacht, cén dóigh a n-oibríonn an fheidhm, an obair atá ar bun ag an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA).

Ceanglais maidir le húsáid ceimiceán (REACH)

Conas rialacháin an Aontais um aicmiú, lipéadú agus pacáistiú a chomhlíonadh, an chaoi le ceimiceáin a aicmiú, substaint a chlárú san fhardal aicmithe agus lipéadaithe.

Aicmiú, lipéadú, pacáistiú ceimiceán

Sonraí faoi na táirgí ceimiceacha dá bhfuil gá le reachtaíocht bhreise nó shonrach.

Ceimiceáin shonracha

Sábháilteacht táirgí íocshláinte

An creat dlí do tháirgí leighis a úsáid san Aontas, rialacháin faoi chógais agus cleachtais liachta, grúpaí saineolaithe de chuid an Aontais, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, eolas d'othair ar thairseach sláinte an Aontais. 

Táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine

An creat dlí do shábháilteacht táirgí tréidliachta san Aontas, grúpaí saineolaí ar shláinte tréidliachta.

Táirgí íocshláinte le haghaidh úsáid tréidliachta

Sábháilteacht bia

Dlí an Aontais faoi bhia an duine agus bia ainmhithe, bearta an Aontais agus bearta idirnáisiúnta maidir le sábháilteacht bia, tairseach foláirimh le haghaidh sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe (RASFF).

Bia

Ceanglais sábháilteachta ar earraí i margadh an Aontais

Rialacha faoi shábháilteacht, lipéadú, pacáistiú agus margú na dtáirgí a iompórtáiltear isteach san Aontas, rialacha faoi chaighdeánú teicniúil agus comhréireacht, rialacha an éicilipéadaithe, seiceáil cad é an ceanglas a bhaineann le do tháirge.

Iompórtáil táirgí san Aontas – ceanglais theicniúla

An ról atá ag custam i gceanglais sábháilteachta, sláinte agus chomhshaoil na dtáirgí a thagann isteach san Aontas.

Rialuithe custaim an Aontais agus sábháilteacht táirgí

Ceanglais chomhaontuithe trádála an Aontais, na cineálacha comhaontuithe, sonraí faoi chomhaontuithe trádála atá ann cheana.

Caighdeáin i gcomhaontuithe trádála an Aontais

Caibidlíocht trádála idirnáisiúnta ar earraí agus ar sheirbhísí, mionsonraí na gcomhaontuithe réigiúnacha, straitéis an Aontais do rochtain ar an margadh le haghaidh easpórtálaithe. 

Beartas trádála an Aontais maidir le hearraí