Preskoči na glavno vsebino

Zahteve EU za proizvode

Pravila EU v zvezi s standardi za varnost proizvodov, zdravstvenimi in okoljskimi standardi, standardi v posameznih sektorjih, standardi v mednarodni trgovini. 

Standardi EU za proizvode

Prostovoljna uporaba standardov, evropske organizacije za standardizacijo, nacionalni organi za standardizacijo, področni standardi.

Standardi v Evropi

Ukrepi Evropske komisije in industrije za uvajanje standardov za izdelke in storitve, evropske organizacije za standarde, podatkovna zbirka pravil za evropske standarde. 

Evropski standardi

Pravila EU o oznakah CE za različne sektorje, pridobitev oznake CE, pravila in standardi za uvoznike in distributerje.

Oznaka CE

Informacije o oznaki CE v državah EU, kako uporabljati oznako CE.

Oznaka CE v Evropi

Pravila o standardih za proizvode, za katere ne velja harmonizacijska zakonodaja EU; skupine izdelkov, za katere velja načelo vzajemnega priznavanja; nacionalne kontaktne točke.

Načelo vzajemnega priznavanja

Načelo vzajemnega priznavanja, predpisi Evropske komisije v zvezi z vzajemnim priznavanjem, podatkovna baza, nacionalne kontaktne točke.

Predpisi o vzajemnem priznavanju

Pravila EU o okoljsko primerni zasnovi, energijsko učinkovitih izdelkih, izdelkih, za katere veljajo zahteve okoljsko primerne zasnove, različne vrste zahtev za ekološko načrtovanje izdelkov, nacionalne kontaktne točke.

Ekološko načrtovanje izdelkov

Kemijska varnost

Skladnost z zakonodajo EU o kemikalijah, uporaba uredbe REACH, določbe uredbe, delo Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Zahteve za uporabo kemikalij (REACH)

Skladnost z uredbo EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju, razvrščanje kemikalij, registracija snovi v popisu razvrščanja in označevanja.

Razvrščanje, označevanje, pakiranje kemikalij

Podatki o kemičnih izdelkih, ki potrebujejo dodatno ali posebno zakonodajo.

Posebne kemikalije

Varnost zdravil

Pravni okvir za uporabo zdravil v EU, predpisi o zdravilih in medicinskih postopkih, strokovne skupine EU, Evropska agencija za zdravila, informacije za paciente na portalu Zdravje-EU. 

Zdravila za uporabo v humani medicini

Pravni okvir za varnost zdravil za uporabo v veterinarski medicini v EU, skupina veterinarskih strokovnjakov.

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Varnost hrane

Zakonodaja EU o hrani in krmi, ukrepi EU in mednarodni ukrepi za varnost hrane, sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF).

Hrana

Varnostne zahteve za blago na trgu EU

Pravila v zvezi z varnostjo, označevanjem, pakiranjem in dajanjem na trg izdelkov, uvoženih v EU; tehnična standardizacija in skladnost; okoljski znak; zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi.

Uvoz blaga v EU – tehnične zahteve

Vloga carine pri ohranjanju zahtev v zvezi z varnostjo, zdravstveno ustreznostjo in okoljskimi zahtevami za proizvode, ki vstopajo v EU.

Carinski nadzor v EU in varnost izdelkov

Zahteve v zvezi s trgovinskimi sporazumi EU, vrste sporazumov, veljavni trgovinski sporazumi.

Standardi v trgovinskih sporazumih EU

Mednarodna trgovinska pogajanja v zvezi z blagom in storitvami, regionalni sporazumi, strategija EU glede dostopa do trga za izvoznike. 

Trgovinska politika EU