Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Получатели на финансиране

Вижте кой получава средства от Европейската комисия всяка година, както и какви са размерът и целите на финансирането, къде се намират бенефициерите и т.н.

Система за финансова прозрачност

Системата за финансова прозрачност е база данни за бенефициерите, които са получили финансиране от бюджета на ЕС.

Гражданите могат да намерят данни за прякото финансиране от Европейската комисия (от 2007 г. насам) и за получателите на средства от Европейския фонд за развитие (от 2010 г. насам).

Търсене в базата данни за получателите на финансиране от ЕС

Налична информация

  • кой получава финансиране
  • цели на разходите 
  • къде се намира бенефициерът
  • размер и вид на разходите
  • кое отговорно ведомство е предоставило финансирането 
  • от коя част на бюджета на ЕС е финансирането 
  • през коя година сумата е отразена по сметките

Повече информация за системата за финансова прозрачност ще намерите в разделите Често задавани въпроси и Помощ на нейния уебсайт.