Skip to main content
PeadirektoraatDEFIS

Kaitsetööstus ja kosmos

See komisjoni talitus vastutab ELi kaitsetööstuse- ja kosmosepoliitika eest.

Viimati lisatud

Talituse uudised

Ülesanded

Kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat juhib Euroopa Komisjoni tegevust kaitsetööstuse ja kosmosesektoris.

Kaitsetööstuse valdkonnas vastutab kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime ja innovatsiooni tagamise eest, tagades suutliku Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengu.

Kosmose valdkonnas vastutab kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat ELi kosmoseprogrammi, mis koosneb liidu Maa seire ja jälgimise programmist (Copernicus), Euroopa globaalsest satelliitnavigatsioonisüsteemist (Galileo) ja Euroopa Geostatsionaarsest Navigatsioonilisasüsteemist (EGNOS), rakendamise eest.

Mõned järgmise aasta peamised meetmed ja prioriteedid:

  • Euroopa Kaitsefondi rakendamine ja järelevalve;
  • avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa kaitsevarustuse turu rajamine ning ELi kaitsevaldkonna hanke-eeskirjade jõustamine;
  • sõjaväelise liikuvuse tegevuskava rakendamise juhtimine;
  • tugeva ja innovatiivse kosmosetööstuse edendamine, tagades ELile autonoomse, töökindla ja kulutõhusa juurdepääsu kosmosele;
  • tulevase kosmoseprogrammi (mis hõlmab Galileod, EGNOSt ja Copernicust) rakendamine;
  • uurida võimalusi, kuidas saaksime oma ressursse kliimaeesmärkide saavutamiseks maksimaalselt ära kasutada, parandades kosmose ning kaitse ja julgeoleku vahelist olulist seost.

Lisateave: kaitsetööstus ja kosmos

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm– ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Euroopa kaitsealane tegevuskava

Euroopa kosmosestrateegia

Juhtkond ja struktuur

28 OKTOOBER 2022
DG Defis - Organigramme
English
(322.38 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktandmed

Nimi
Kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat
Telefoninumber
+32 2 299 11 11 (komisjoni keskjaam)
Postiaadress
European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia