Skip to main content
Generalni direktoratDEFIS

Obrambna industrija in vesolje

Ta služba Evropske komisije je pristojna za politiko EU na področju obrambne industrije in vesolja.

Aktualno

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/news-0_en

Pristojnosti

Generalni direktorat za obrambno industrijo in vesolje (DEFIS) vodi dejavnosti Evropske komisije na področju obrambne industrije in vesolja.

Na področju obrambne industrije je DEFIS odgovoren za ohranjanje konkurenčnosti in sposobnosti inovacij evropske obrambne industrije, tako da zagotavlja razvoj zmogljive tehnološke in industrijske baze evropske obrambe.

Na področju vesolja je GD DEFIS odgovoren za izvajanje vesoljskega programa EU, ki ga sestavljajo evropski program za opazovanje Zemlje (Copernicus), evropski globalni satelitski navigacijski sistem (Galileo) in skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS).

Nekateri ključni ukrepi in prednostne naloge za prihodnje leto:

  • izvajati in nadzirati Evropski obrambni sklad,
  • vzpostaviti odprt in konkurenčen evropski trg obrambne opreme in uveljavljati pravila EU o javnih naročilih na področju obrambe,
  • voditi izvajanje akcijskega načrta za vojaško mobilnost,
  • spodbujati močno in inovativno obrambno industrijo ter ohranjati avtonomen, zanesljiv in stroškovno učinkovit dostop EU do vesolja,
  • izvajati prihodnji vesoljski program, ki bo zajemal programe Galileo, EGNOS in Copernicus,
  • ugotoviti, kako najbolje izkoristiti naše prednosti za uresničitev podnebnega cilja, tako da okrepimo bistveno povezavo med vesoljem ter obrambo in varnostjo.

Načrti in poročila

Commission work programme - overview of institution-wide deliverables for current year

European Defence Action Plan (EDAP)

Space Strategy for Europe

Vodstvo in organiziranost

DG Defis - Organigramme
English
(322.38 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Directorate-General for Defence Industry and Space
Telefonska številka
+32 2 299 11 11 (Commission switchboard)
Poštni naslov
European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium