Skip to main content
Generalinis direktoratasDEFIS

Gynybos pramonė ir kosmosas

Šis Komisijos padalinys atsakingas už ES gynybos pramonės ir kosmoso politiką.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas (DEFIS) vadovauja Europos Komisijos veiklai gynybos pramonės ir kosmoso sektoriuje.

DEFIS atsakomybė gynybos pramonės srityje – Europos gynybos pramonės konkurencingumo ir novatoriškumo rėmimas užtikrinant tinkamos Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės plėtojimą.

Kosmoso srityje Gynybos pramonės ir kosmoso GD yra atsakingas už ES kosmoso programos, kurią sudaro Europos Žemės stebėjimo ir stebėsenos programa („Copernicus“), Europos pasaulinė palydovinės navigacijos sistema („Galileo“) ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS), įgyvendinimą.

Keli iš svarbiausių ateinančių metų veiksmų ir prioritetų:

  • Europos gynybos fondo įgyvendinimas ir priežiūra,
  • atviros ir konkurencingos Europos gynybos įrangos rinkos sukūrimas, ES viešųjų pirkimų gynybos srityje taisyklių vykdymo užtikrinimas,
  • vadovavimas Karinio mobilumo veiksmų plano įgyvendinimui,
  • tvirtos ir novatoriškos kosmoso pramonės puoselėjimas, savarankiškos, patikimos ir ekonomiškai efektyvios ES prieigos prie kosmoso išlaikymas,
  • būsimos kosmoso programos, apimančios programas „Galileo“, EGNOS ir „Copernicus“, įgyvendinimas,
  • būdų, kaip kuo geriau pasinaudoti mūsų ištekliais siekiant klimato tikslo, ieškojimas ir esminės kosmoso, gynybos ir saugumo sąsajos gerinimas.

Daugiau informacijos: gynyba ir kosmosas

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Europos gynybos veiksmų planas

Europos kosmoso strategija

Vadovybė ir organizacinė struktūra

28 SPALIS 2022
DG Defis - Organigramme
English
(322.38 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos komutatorius)
Pašto adresas
European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija