Skip to main content

Abi teie kui ettevõtja ELi õiguste kaitsmisel

Teie õigused ELis

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil teises Euroopa riigis ettevõtlusega tegeledes teatavad õigused.

Kui teil tekib probleeme nende õiguste kasutamisel, on mõnel juhul võimalik saada abi ELilt.

Enamasti saavad siiski EList paremini aidata riiklikud asutused.

Probleem teise ELi riigi avaliku asutusega

  • kaubandus ja teenused
  • töötajate lähetamine
  • käibemaksu tagastamine

Esitage oma päring

Ebaaus ettevõtluskonkurents

Leidke riiklik konkurentsiasutus

Ebaõiglane riigiabi konkurentidele välismaal

Esitage kaebus

Ebaõiglane kohtlemine ELi asutuse poolt

Esitage Euroopa Ombudsmanile kaebus või küsige sellelt teavet

Lahendage vaidlus internetiostu teinud tarbijaga

Esitage kaebus tarbija kohta

Problems with a public authority in another EU country

  • trade and services
  • posting of workers
  • VAT refunds

Submit your problem

Unfair business competition

Unfair government support for competitors abroad

Unfair treatment by an EU body

Resolve a dispute with an online customer