Skip to main content

Teie õigused ELis

ELi (või Islandi, Liechtensteini või Norra) kodanikuna on teil teises Euroopa riigis ettevõtlusega tegeledes teatavad õigused.

Kui teil tekib probleeme nende õiguste kasutamisel, on mõnel juhul võimalik saada abi ELilt.

Enamasti saavad siiski EList paremini aidata riiklikud asutused.

Probleem teise ELi riigi avaliku asutusega

  • kaubandus ja teenused
  • töötajate lähetamine
  • käibemaksu tagastamine

Esitage oma päring

Ebaaus ettevõtluskonkurents

Ebaõiglane riigiabi konkurentidele välismaal

Ebaõiglane kohtlemine ELi asutuse poolt

Lahendage vaidlus internetiostu teinud tarbijaga