Skip to main content

Cíle udržitelného rozvoje

Udržitelný rozvoj je základní zásadou Smlouvy o Evropské unii a hlavním cílem vnitřní i vnější politiky EU. Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 zahrnuje 17 cílů.